NADARJENI ALI PREDANI IN VZTRAJNI? KDO JE ZARES PRAVI POTENCIAL ZA RAZVOJ TALENTOV?

MIHA ZAJC, mag. posl. ved., strokovnjak za pozitivno organizacijsko vedenje in avtentično vodenje; HR v Ascaldera – heart for digital business in BORUT JEGLIČ, mag. posl. ved., executive coach in strokovnjak za vodenje in ustvarjanje kulture zavzetosti v organizacijah; soustanovitelj Ujemi Znanje in e2grow

Facebook
LinkedIn

Klasičen kapital za doseganje konkurenčne prednosti ni več dovolj. Organizacije za uspeh nujno potrebujejo vrhunski človeški ter socialni kapital. V zadnjem času in tem članku pa govorimo o pozitivnem psihološkem kapitalu, ki skupaj z dinamičnim mišljenjem posameznikov in pravilnim vodenjem zagotavlja pogoje za nenehen razvoj človeških virov. Nadarjeni ali predani in vztrajni? Kdo je zares pravi potencial za razvoj talentov in kako ta potencial nato udejanjiti?

Iskanje in ohranjanje zaposlenih je ena ključnih dejavnosti HR in podjetja kot celote, če želi dolgoročno dosegati visoke konkurenčne cilje. V tem članku bo poudarek predvsem na določenih predispozicijah kandidatov, ki v praksi dobivajo vedno večjo težo pri organizacijskem razvoju ter tem, kako te predispozicije uporabiti za doseganje ciljev. Namen je prikazati povezanost dinamične miselnosti (Growth Mindset) in pozitivnega psihološkega kapitala (PsyCap) ter poudariti njuno vlogo, ki je ključna pri razvoju zaposlenih. Začne se že pri zaposlovanju, nadaljuje pa predvsem s pravilnim vodenjem, ki omogoča aktivacijo tega potenciala tudi v praksi.

Človeški viri v najboljših organizacijah že dolgo niso več samo strošek, ampak nenadomestljivo sredstvo, ki mora biti premišljeno in učinkovito upravljano za zagotavljanje konkurenčne prednosti. Razvoj, merjenje ali sploh prisotnost psihološkega kapitala in dinamične miselnosti je odlična podlaga za vse moderne HR tehnike, ki so usmerjene v učinkovitost in uspešnost človeških virov.1 Najkonkurenčnejše organizacije dajejo velik pomen