V povezavi z motivacijo se organizacije večinoma ukvarjajo s tem, kako zaposlene motivirati, da bodo bolj učinkovito in več delali. A izkušnje nam kažejo, da je najprej treba ugotoviti, ali v organizaciji obstajajo dejavniki, ki zaposlene demotivirajo.

Ko organizacije zmanjšajo ali celo odpravijo te dejavnike, so zaposleni samodejno veliko bolj motivirani.