Glede na sveže objavljeno raziskavo Manpower Slovenija, se kaže, da slovenski delodajalci v drugem polletju leta 2023 načrtujejo dvig plač. V tem obdobju bo spremembe pri plačah uvedla približno četrtina (26,7%) v raziskavo vključenih podjetij.

Metodologija raziskave

Raziskava je zajemala 300 podjetij različnih velikosti iz različnih panog, največ iz osrednjeslovenske regije. Med sodelujočimi podjetji je 41,13 % imelo do 50 zaposlenih, 32,27 % jih je imelo od 51 do 200 zaposlenih, 14,18 % od 201 do 500 zaposlenih, 5,32 % od 501 do 1000 zaposlenih, medtem ko je 7,09 % sodelujočih podjetij imelo več kot tisoč zaposlenih.

Raziskava je zajemala tudi različne kadrovske profile, vključno s kadroviki in vodstvenimi kadri, ki delajo v podjetjih različnih panog. Med najbolj zastopanimi panogami so bile proizvodnja (32,62 %), trgovina na drobno in veleprodaja (15,25 %), informacijske tehnologije (10,64 %), turizem in gostinstvo (6,03 %), v manjših odstotkih sledijo transport in logistika, računovodske in HR storitve, telekomunikacije, elektronika, elektrotehnika, avtomobilska industrija, zdravstvo in farmacija, gradbeništvo, strojništvo, bančništvo, finance, zavarovalništvo, raziskave, mediji, marketinške in PR storitve, znanost in izobraževanje ter druge dejavnosti.

Gibanje plač v prvem polletju 2023

V prvem polletju 2023 je zvišanje plač sicer načrtovalo 65,65 % delodajalcev, a je nato dejansko plače zvišalo kar 78,67 % delodajalcev. Večina delodajalcev (55,93 %) je plače zvišala za 6 do 10 %, medtem ko je 27,54 % delodajalcev plače zvišalo za do 5 %. Približno tri četrtine delodajalcev (73,39 %) je napovedalo, da bodo spremembe plač in ugodnosti v prvem polletju 2023 pogojene z visoko inflacijo.

Največji delež delodajalcev (63,14 %) je zvišalo plače za vse zaposlene, medtem ko je 16,53 % delodajalcev plače zvišalo za 50 do 80 % zaposlenih in 12,29 % delodajalcev za 20 do 50 % zaposlenih.

Povprečna stopnja fluktuacije zaposlenih v podjetjih je v prvem polletju 2023 znašala 8,62 %. Najvišje stopnje fluktuacije so bile zabeležene v panogi strojništva (21,83 %), turizma in gostinstva (15,06 %) ter raziskav, medijev, marketinških in PR storitev (14,40 %).

Napoved gibanja plač in zaposlovanja v drugem polletju 2023

Glede na rezultate raziskave Manpower Slovenija bo v drugem polletju 2023 72,64 % slovenskih delodajalcev ohranilo trenutne plače brez sprememb. Med tistimi, ki načrtujejo dvig plač, pa jih največji delež (14,53 %) načrtuje zvišanje plač do 5 %, medtem ko 11,15 % delodajalcev načrtuje zvišanje plač med 6 in 10 %.

V panogah strojništva ter znanosti in izobraževanja delodajalci ne napovedujejo sprememb plač za drugo polletje 2023, znižanje plač na drugi strani pa se obeta v trgovini na drobno in veleprodaji ter proizvodnem sektorju. Delež delodajalcev, ki nameravajo znižati plače, je sicer zelo nizek (1,69 %). 

Več kot dve tretjini delodajalcev (69,14 %) napoveduje spremembe v plačah in ugodnostih za drugo polovico leta 2023 z namenom zadrževanja trenutnih zaposlenih. Napoved glede zaposlovanja je pozitivna, saj več kot polovica anketiranih delodajalcev (55,93 %) namerava v drugem polletju leta 2023 zaposlovati več kot odpuščati. Neto napoved zaposlovanja za to obdobje je +53,22 %.

Najbolj optimistične napovedi zaposlovanja prihajajo iz panoge strojništva, sledijo ji panoge telekomunikacij, elektronike in elektrotehnike, informacijskih tehnologij, računovodskih in HR storitev, turizma in gostinstva ter transporta in logistike. Panogi, ki v drugem polletju napovedujeta tudi odpuščanja, pa sta proizvodnja in avtomobilska industrija.