Zaposlovanje talentiranih posameznikov ni dovolj: pomembno je, da skupaj zmorejo delati dobro ter da je v organizaciji prisotna psihološka varnost, ki spodbuja odprt pretok mnenj.

Motivacija in veščine zaposlenega so le začetek. Če posameznik ne dobi občutka, da njegovo mnenje šteje in da obstaja prostor za napake ter skrbi, morda ne uspe prepoznati trenutka, ko lahko prispeva svoje znanje.1

Medtem ko tradicionalna organizacija uspeva pod rigidnimi pravili in napredek pogosto žrtvuje strahu pred spremembami, sta cilja današnjih organizacij rast in inovativnost.

Premišljena strategija je izrednega pomena, a je še bolj učinkovita, ko temelji na raznovrstnih doprinosih posameznikov v organizaciji.

Spremembe so pomembnejše od ohranjanja rigidnosti sistema, enotnost pa najdemo v ciljih in viziji.

V poslovni enoti Better Meds, ki je del tehnološkega podjetja Better, vizijo boljšega zdravstva prenašamo naprej preko digitalnih rešitev za predpisovanje zdravil. Uspeh ekipe v zdravstvu je močno odvisen od usklajenosti, a tudi od zaupanja – to, povsem konkretno, rešuje življenja. Ravno zato se kot organizacija zavedamo pomena obeh.

Namen analize

Naš namen je bil razumeti in s tem identificirati pretok informacij ter prepoznati vezne člene v mreži, identificirati morebitne silose in ugotoviti povezavo med hierarhijo, kot jo razumemo mi, ter dejansko mrežo odnosov med zaposlenimi.

S tem smo seveda želeli začeti gradnjo temeljev za napredek. Gre namreč za postopek. Medtem ko nam je analiza ponudila že precej o trenutnem stanju, nas predvsem zanima, kje se bodo pojavile razlike ob prihodnjih spremembah. Analiza je ponudila uvid v področja, kjer se lahko izboljšamo kot ekipa, v veliki meri pa je naslovila tudi posameznikov napredek.