Spremenjene razmere, ki so posledica pospešene digitalizacije, koronavirusne bolezni, staranja družbe in drugih dejavnikov, kažejo na pomembnost sodelovanja v družbi na splošno in tudi v podjetjih. O tem, kako se soočajo z izzivi medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju, je spregovorila direktorica Kadrov za Novartis v Sloveniji Paulina Pazio. Poudarja, da tudi s spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja zaposlenim omogočajo strokovni in osebni razvoj, kar posledično prispeva k inovativnosti in odličnosti podjetja.

V družbi Lek, ki je del Novartisa, so za svojo dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju prejeli priznanje MEGA navdih 2021. Natečaj za priznanja MEGA poteka pod okriljem projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Novartis sodi med velike zaposlovalce v Sloveniji. Zanimalo nas je, kako upravljajo talente ter uspešno gradijo mostove med različnimi generacijami delavcev.

Gospa Pazio, kakšna je vaša organizacijska kultura in kako upravljate talente?

Konec oktobra 2021 je bilo v Novartisu v Sloveniji nekaj manj kot 5.400 redno zaposlenih. Skoraj 60 odstotkov zaposlenih je starih med 30 in 50 let, okrog 18 odstotkov pa več kot 50 let. Približno polovico vodilnih položajev zasedamo ženske. V podjetju ustvarjamo navdihujočo, vedoželjno in opolnomočeno kulturo. Ta temelji na integriteti ter ustvarjanju raznolikega, varnega in vključujočega delovnega okolja. Želimo, da se zaposleni počutijo sprejete. Z različnimi pristopi zaposlene spodbujamo, da izkoristijo vse svoje potenciale. Upravljanje talentov je eno od naših prednostnih področij. Ker smo pretežno proizvodno podjetje, priložnosti za izboljšave vidimo v večji skrbi za razvoj kompetenc in pravočasnem prilagajanju delovnih obveznosti za starejše sodelavce ter premeščanju vrzeli med sodelavci v proizvodnji in v pisarnah.

Na natečaj za priznanja MEGA 2021 ste prijavili projekt krepitve zavedanja o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja med sodelavci. Za kakšen projekt gre?

V Novartisu v Sloveniji se problematike medgeneracijskega sodelovanja lotevamo strateško in celovito. V sklopu pobude Raznolikost in vključenost dejavnosti izvajamo v štirih stebrih: LGBTQI, Invalidi, Tujci in Medgeneracijsko sodelovanje. Z aktivnostmi na področju medgeneracijskega sodelovanja želimo na eni strani izpostaviti prednosti starejših sodelavk in sodelavcev, njihovega širokega nabora izkušenj in znanja. Na drugi strani prepoznavamo potencial lastnosti, ki jih v naše delovanje prinaša mlajše osebje, kot sta agilnost in vedoželjnost. Ustanovili smo skupino prostovoljcev za medgeneracijsko sodelovanje, ki jo sestavljajo zaposleni z različnih področij. Zasnove aktivnosti smo se lotili tako, da smo prisluhnili izzivom starejših in mlajših sodelavcev iz pisarniškega in proizvodnega okolja. Poiskali smo rešitve, s katerimi smo se dotaknili vseh naših sodelavcev oziroma timov, kjer so razlike med generacijami očitne.