PREMOSTITI MEDGENERACIJSKI RAZKORAK V ORGANIZACIJI

Dr. Marko Majer, direktor in partner, Agencija Mayer McCann

Facebook
LinkedIn

V organizacijah se pogosto srečujemo z nerazumevanjem med skupinami sodelavcev, ki sodijo v različne starostne skupine. Nerazumevanje lahko pripelje do napetosti, slabega delovnega vzdušja in posledično tudi do slabših delovnih rezultatov, zato sodi poznavanje te problematike in načinov, kako premostiti generation gap, med pomembne naloge vodij. V svojem prispevku bom poskusil pojasniti, od kod prihajajo generacijske razlike, kako se manifestirajo in kaj lahko vodja stori, da sodelovanje različnih generacij na delovnem mestu prispeva k boljši klimi in boljšim delovnim rezultatom.

Preden se lotimo podrobnejše analize, moramo ugotoviti, da gre v resnici za dve vrsti medgeneracijskih razpok, oziroma z milejšim izrazom medgeneracijskega razkoraka. Prvi in očitnejši razkorak obstaja med mladimi in starimi, med starši in potomci, in je star že toliko kot človeštvo. »Mladi dandanes obožujejo razkošje. Imajo slabe manire, zaničujejo avtoriteto, kažejo nespoštovanje do starejših in raje govoričijo, kot delajo,« naj bi se po nekaterih virih pritoževal že Aristotel pred dva tisoč štiristo leti. Strokovnjaki in ljudska modrost govorita o tem, kako so mlajši vedno neučakani in hitrejši pri svojih mislih in dejanjih, starejši pa manj prilagodljivi in nenaklonjeni spremembam.