Hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij odpira vedno nove možnosti na področju izobraževanja zaposlenih.

Nekatera, predvsem večja slovenska podjetja, že imajo vzpostavljene lastne e-izobraževalne sisteme za zaposlene, veliko podjetij pa je šele med epidemijo COVID-19 odkrilo, kako lahko zaposleni s pomočjo sodobnih digitalnih tehnologij uspešno pridobivajo in nadgrajujejo svoja znanja ter kompetence.

Raziskava Evropske komisije, ki je potekala med leti 2017 in 2019 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v državah Evropske unije, je pokazala, da so udeleženci kot prednost e-izobraževanja največkrat navedli večje zadovoljstvo pri učenju, prilagojenost e-izobraževanja specifičnim potrebam podjetja oziroma delovnega mesta ter fleksibilnost e-izobraževanj. Poleg tega so v okviru raziskave ugotavljali tudi, kateri dejavniki so pomembni uporabnikom e-izobraževanj.

Z vidika udeležencev so prednosti predvsem: