Vse več organizacij prepoznava koristnost informacij pridobljenih s pomočjo metode 360° povratnih informacij in številna se odločajo, da v proces razvoja vključijo orodja, ki temeljijo na tej metodi. Vendar pa marsikatero podjetje ne zaznava pozitivnih učinkov. Kaj je torej razlog, da nekaterim ista metoda prinese tako različne učinke?

Povratne informacije 360° so močno ocenjevalno orodje in ga je mogoče uporabiti na številnih področjih razvoja človeških virov. Njegova uporaba lahko koristi vsem v organizaciji, vendar samo, če se podjetje ustrezno pripravi in pravilno izvede postopek pridobivanja in uporabe informacij. V nasprotnem primeru ima lahko tudi negativne vplive. Pri tem je ključnega pomena, kako se bodo pridobljeni rezultati uporabljali in kakšen vpliv ima na vodje.