V sodobnem poslovnem svetu, ki ga poganjajo napredne tehnologije in hitre spremembe, ostajamo ljudje v svojem bistvu še vedno precej podobni našim prednikom. Kljub napredni tehnologiji in visoki stopnji izobrazbe, v nas še vedno tli »šimpanz« – tista prvinska čustva, ki vplivajo na naše vedenje v stresnih situacijah. 

Izvedeli boste: 
Kakšna je vloga tehnologije pri komunikaciji in povečanju možnosti za nesporazume? 
Različne vrste konfliktov in strategije za njihovo učinkovito obvladovanje. 
Uporaba Kilmannovega modela za reševanje konfliktov in doseganje boljših delovnih odnosov. 

Konflikti izhajajo iz osnovnih človeških potreb in naših čustev. Razumevanje osnovnih potreb, po varnosti, pripadnosti, samouresničitvi, …, je ključnega pomena za učinkovito upravljanje konfliktov. Tehnologija nam omogoča hitrejšo komunikacijo, vendar lahko hkrati poveča možnosti za nesporazume in konflikte. E-pošta in sporočila nam pogosto ne izražajo tona glasu ali telesne govorice, kar lahko vodi v napačno interpretacijo sporočil. Pri elektronski pošti kar 93 % sporočila interpretiramo skozi svoj zaznavni sistem.  

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Psihološke igre, transakcijska analiza in teorija izbire 

Konflikti so sestavni del človeških odnosov. Pogosto so povezani s psihološkimi igrami, ki jih igramo, v skladu s teorijo transakcijske analize dr. Erica Berneja. Bernejev model trikotnika, znan tudi kot Karpmanov dramski trikotnik, opisuje tri vloge, ki jih ljudje pogosto prevzemamo v konfliktih: rešitelj, preganjalec in žrtev. Te vloge se lahko hitro menjajo, kar ustvarja dinamiko, ki vzdržuje konflikt in preprečuje resnično reševanje problemov. Razumevanje teh vlog nam lahko pomaga prepoznati nezdrave vzorce in omogočiti bolj konstruktivne pristope k reševanju konfliktov.  

Razumevanje osnovnih potreb, kot so varnost, pripadnost in samouresničitev, je ključnega pomena za učinkovito upravljanje konfliktov. 

Tudi teorija izbire, nova psihologija osebne svobode dr. Williama Glasserja, opisuje, da ljudje vstopamo v vloge rešitelja, preganjalca in žrtev, da dosežemo to, kar želimo. Pri tem poudarja, da smo v konfliktu, in sicer 100% odgovorni za svoja vedenja in dejanja. Naše vedenje je po teoriji izbire naša izbira in hkrati naša odgovornost. 

Vrste konfliktov 

Konfliktov je več vrst in vsi niso nujno negativni. Lahko spodbujajo inovacije, izboljšave in boljše razumevanje med člani ekipe, če se jih pravilno obravnava. Razumevanje različnih vrst konfliktov in njihovih vzrokov je ključno za njihovo učinkovito upravljanje.  

1. Konflikt ciljev se pojavi, ko posamezniki ali skupine znotraj organizacije zasledujejo različne ali nasprotujoče si cilje. Ena ekipa v podjetju želi povečati prodajo z zniževanjem cen, medtem ko druga ekipa želi povečati dobiček z dvigom cen in izboljšanjem kakovosti izdelkov. Pomembno je, da se vzpostavi jasna komunikacija in razjasni skupne cilje organizacije. Vodstvo lahko pomaga uskladiti posamezne cilje s strateškimi cilji podjetja. 

2. Konflikt metod dela nastane, ko imajo posamezniki ali skupine različne pristope k izvedbi nalog ali projektov. Dva sodelavca morata pripraviti poročilo, vendar eden želi uporabiti tradicionalno metodo zbiranja podatkov, medtem ko drugi želi uporabiti nove digitalne tehnologije za pridobivanje podatkov. Rešitev vključuje pogovor o prednostih in slabostih vsake metode, iskanje kompromisov ali celo preizkušanje obeh metod na manjšem vzorcu, da se določi najučinkovitejša.