Danes vedno bolj v ospredje prihajajo digitalne kompetence, ki organizacijam pomagajo pri preboju in dvigovanju uspešnosti. Digitalna – informacijska pismenost postaja ključna za delovanje posameznikov in organizacij. Kadrovska služba, ki ne koristi priložnosti digitalizacije, porablja čas za neproduktivno delo in ne za organizacijsko učenje in razvoj.

Organizacijsko učenje je za razliko od individualnega učenja, pri katerem obstajajo jasno oblikovane teorije, veliko bolj razdrobljeno in multidisciplinarno4,7. Raziskave ga povezujejo tudi z učenjem v smislu spreminjanja vedenja, vključno z učenjem s poskusi in napakami in izkustvenim učenjem1. Avtorji članka o organizacijskem učenju6 prepoznavajo štiri osnovne stopnje organizacijskega učenja – zajemanje informacij, prenos informacij in njihovo tolmačenje ter organizacijsko pomnjenje.