Kaj je skupno vsem kadrovskim sistemom? Kaj je tisto, kar pripisuje vrednost posamezniku, ekipi v podjetju ali celotni organizaciji? S čim omogočimo odličnost zaposlenih in podjetja? Povratna informacija je temelj, ki prispeva k povišani učinkovitosti, motiviranosti in zadovoljstvu zaposlenih ter zagotavlja neprekinjen razvoj posameznika in organizacije.

Pred kratkim sem se o izkušnji iskanja službe in o tem, s čim je zadovoljen v novem delovnem okolju pogovarjala z zaposlenim, ki je v naši banki nekaj mesecev: »Vedno vem, pri čem sem, na kateri točki je moja ekipa in kje smo kot organizacija.« To je neposredno povezal z lastnim zadovoljstvom, pozitivno naravnanostjo, zagnanostjo in z uspehom podjetja. Ta pogovor se mi je vtisnil v spomin, saj je sodelavec na preprost način povzel cilje HR služb in vodilnih v marsikateri organizaciji. Z uvajanjem različnih kadrovskih orodij želimo med drugim zagotoviti nenehno povratno informacijo individualnemu zaposlenemu, posameznim oddelkom, projektnim skupinam in podjetju kot celoti. Morda se zdi tema v kadrovskih vodah že prevečkrat omenjena in prežvečena, a v praksi opažam, da se radi osredotočamo na sisteme, gledamo na celoto in zanemarjamo posameznika in njegovo lastno pot v podjetju. Ključno je, da vsak zaposleni v vsaki fazi svoje zaposlitve pri delodajalcu dobi usmerjeno povratno informacijo, in da ustvarjamo prilagojene HR sisteme in prakse, ki to omogočajo. Kaj to pomeni za podjetje? Ravno tako kot je povratna informacija ključna za razvoj posameznika, je bistvena tudi za odličnost podjetja.

Življenjski cikel zaposlenega v podjetju
Elisabeth Lupfer2 je objavila model življenjskega cikla zaposlenega v podjetju, v katerem kronološko opisuje značilnosti posameznih faz in zavzetost zaposlenega v vsaki izmed njih. Glede na značilnosti krožnega modela sem v posamezne faze umestila tudi najpogostejše HR sisteme, prakse in orodja, ki zaposlenemu in podjetju zagotavljajo vzajemno povratno informacijo. Promocijska faza zajema obdobje pred začetkom aktivnega zaposlovanja in se nanaša na zunanjo podobo podjetja. Za to fazo je iz vidika povratne informacije ključno, da z različnimi dejavnostmi ustvarimo privlačno blagovno znamko delodajalca, ki pritegne in pri kandidatih vzbudi zanimanje za zaposlitev. Tesno je povezana z zavzetostjo že zaposlenih – zavzeti zaposleni privlačijo, nezavzeti odbijajo potencialne kandidate. Povratna informacija poteka tako v smeri podjetje-kandidat (»Poglej, kakšne karierne možnosti in pogoje nudimo«) kot tudi kandidat-podjetje. (Ali bi se želel zaposliti v tem podjetju?) V fazi zaposlovanja kandidat in podjetje pridobivata povratne informacije skozi intervjuje za zaposlitev, ki so najbolj razširjena selekcijska metoda. Vse pogosteje pa se tudi v Sloveniji uporabljajo psihološki vprašalniki in ocenjevalni centri, skozi katera dobimo poglobljen vpogled v posameznikove sposobnosti, osebnostne lastnosti, kompetence, motivacijske dejavnike, vrednote itd. Če so povratne informacije s strani podjetja in kandidata vzajemno pozitivne, je zaposlitev izvedena. V fazi »onboarding« je pomembno orodje za izmenjavo povratne informacije med zaposlenim in podjetjem obdobje poskusne dobe in/ali mentorstvo, kjer je še posebno pomembna pogostost in sprotno spremljanje, da je proces uvajanja v delo in samostojnega prevzemanja nalog čim bolj uspešen. Nekatere organizacije uporabljajo tudi vprašalnike za novozaposlene, ki jih izpolnjujejo po 30 in po 90 dneh zaposlitve. V tem obdobju je povratna informacija med zaposlenim in delodajalcem namenjena potrditvi izbire in čim hitrejšemu začetku samostojnega dela.

Kaj je skupno vsem kadrovskim sistemom? Kaj je tisto, kar pripisuje vrednost posamezniku, ekipi v podjetju ali celotni organizaciji? S čim omogočimo odličnost zaposlenih in podjetja? Povratna informacija je temelj, ki prispeva k povišani učinkovitosti, motiviranosti in zadovoljstvu zaposlenih ter zagotavlja neprekinjen razvoj posameznika in organizacije.

Pred kratkim sem se o izkušnji iskanja službe in o tem, s čim je zadovoljen v novem delovnem okolju pogovarjala z zaposlenim, ki je v naši banki nekaj mesecev: »Vedno vem, pri čem sem, na kateri točki je moja ekipa in kje smo kot organizacija.« To je neposredno povezal z lastnim zadovoljstvom, pozitivno naravnanostjo, zagnanostjo in z uspehom podjetja.

Ta pogovor se mi je vtisnil v spomin, saj je sodelavec na preprost način povzel cilje HR služb in vodilnih v marsikateri organizaciji. Z uvajanjem različnih kadrovskih orodij želimo med drugim zagotoviti nenehno povratno informacijo individualnemu zaposlenemu, posameznim oddelkom, projektnim skupinam in podjetju kot celoti. Morda se zdi tema v kadrovskih vodah že prevečkrat omenjena in prežvečena, a v praksi opažam, da se radi osredotočamo na sisteme, gledamo na celoto in zanemarjamo posameznika in njegovo lastno pot v podjetju. Ključno je, da vsak zaposleni v vsaki fazi svoje zaposlitve pri delodajalcu dobi usmerjeno povratno informacijo, in da ustvarjamo prilagojene HR sisteme in prakse, ki to omogočajo. Kaj to pomeni za podjetje? Ravno tako kot je povratna informacija ključna za razvoj posameznika, je bistvena tudi za odličnost podjetja.

Življenjski cikel zaposlenega v podjetju

Elisabeth Lupfer2 je objavila model življenjskega cikla zaposlenega v podjetju, v katerem kronološko opisuje značilnosti posameznih faz in zavzetost zaposlenega v vsaki izmed njih. Glede na značilnosti krožnega modela sem v posamezne faze umestila tudi najpogostejše HR sisteme, prakse in orodja, ki zaposlenemu in podjetju zagotavljajo vzajemno povratno informacijo.

Promocijska faza zajema obdobje pred začetkom aktivnega zaposlovanja in se nanaša na zunanjo podobo podjetja. Za to fazo je iz vidika povratne informacije ključno, da z različnimi dejavnostmi ustvarimo privlačno blagovno znamko delodajalca, ki pritegne in pri kandidatih vzbudi zanimanje za zaposlitev. Tesno je povezana z zavzetostjo že zaposlenih – zavzeti zaposleni privlačijo, nezavzeti odbijajo potencialne kandidate. Povratna informacija poteka tako v smeri podjetje-kandidat (»Poglej, kakšne karierne možnosti in pogoje nudimo«) kot tudi kandidat-podjetje. (Ali bi se želel zaposliti v tem podjetju?)