Organizacijska struktura je metoda, po kateri poteka delo znotraj organizacije. Tradicionalne strukture so bolj formalizirane (zaposlene razvrščajo po funkcijah v oddelke, kjer opravljajo predpisane naloge) in bolj rigidne (za pretok informacij potrebujejo več časa). Manj tradicionalne strukture pa so bolj ohlapne in prilagodljive ter so se zmožne hitro odzivati na spreminjajoče se poslovno okolje, pretok informacij je hitrejši, prav tako se hitro spreminjajo načini dela.