To jesen se začenja že 4. generacija praktično izobraževalnega programa BusinessClass za razvoj mladih sodelavcev, ki v partnerskih podjetjih aktivno pristopajo k reševanju izzivov in ustvarjajo njihovo dodano vrednost. Partnerji in udeleženci prepoznavajo program kot primer dobre prakse razvoja in vključevanja mladih v poslovni svet. Z nekaterimi od njih smo se pogovarjali o razvoju in prednostih programa, ki so jih prepoznali v prvih generacijah.

Pogovarjali smo se z Nino Potisek, direktorico procesne podpore in ravnanja s človeškimi viri v Petrolu, d. d., Ireno Vodopivec, direktorico razvoja kadrov in mednarodne napotitve v Gorenju, d. o. o., Ivanom Papičem, direktorjem za kadre in splošne zadeve v Steklarni Hrastnik, d. o. o., Janom Sibinčičem, partnerjem Odvetniške družbe Sibinčič Križanec o. p., d. o. o., Natašo Jelovčan, vodjo službe za razvoj in selekcijo v Mercatorju, d. d., Gregorjem Rajšpom, direktorjem za kadrovske zadeve v Pivovarni Laško Union, d. o. o., in udeleženci, Patricijo Randl, tehnologinjo za inovacije v Pivovarni Laško Union, d. o. o., Ambrožem Rozmanom, vodjem trgovske znamke v Mercatorju, d. d. in El Jeseo Sukanovićem, projektnim vodjo v Gradu, d. d.

Partnerji programa BusinessClass ste že 4. generacijo. Glede na vaše aktivno sooblikovanje programa - kako vidite njegov razvoj od začetka do danes?

Nina Potisek (Nina P.): Za partnerstvo nas je prepričal izviren pristop, ki omogoča mladim, da pridobijo veliko znanja, poslušajo priznane strokovnjake in gospodarstvenike, imajo možnost mreženja in delitve izkušenj ter seveda zaposlitve pri uglednih delodajalcih. Program z leti raste in se nadgrajuje na podlagi izkušenj izvajalcev, udeležencev in delodajalcev. Pomembno se mi zdi, da v okviru programa pridobivamo posameznike z zelo raznolikimi kompetencami. Do zdaj smo zaposlili že devet mladih in veseli me, da so vsi razen enega pri nas ostali. To dokazuje, da z dobrim sodelovanjem in skupaj z ekipo, ki pozna naše poslovanje, in organizacijsko kulturo najdemo prave posameznike.

Pomembno je, da se mladi čim prej vključijo v prakso z delom na projektih, saj se tako največ naučijo.

Odvetniška družba Sibinčič Križanec aktivno sooblikuje program, saj vodi enodnevno izobraževanje o pravu. Kako se mladi odzivajo na kompleksno tematiko, kot je pravo?

Jan Sibinčič (Jan S.): Za udeležence skušamo pripraviti čim bolj aktualne vsebine, ki jih mora poznati vsak ključni zaposleni podjetja. Pravne izzive predstavimo na praktičnih primerih, izobraževanje pa poteka z izmenjavo mnenj, saj si tako lahko bolj resnično predstavljajo probleme in ob koncu izobraževanja lažje rešijo praktični primer. Business­Classovci se v delavnico aktivno vključujejo in veliko sprašujejo, tako da verjamem, da veliko odnesejo. Vsekakor pa je to odlična izkušnja tudi za člane naše ekipe.

Zaposlujete veliko mladih in obetavnih potencialov. Kaj so vaše dobre prakse pri menedžiranju mladih in njihovem uspešnem onboardingu?

Gregor Rajšp (Gregor R.): V Pivovarni nas povezujejo skupne vrednote in vedenja, ki so eden ključnih elementov doseganja zastavljenih ciljev in predvsem rasti, tako poslovne kot osebne. Vsekakor se srečujemo z vedno novimi izzivi in nanje poskušamo odgovarjati s hitrimi in trajnostno naravnanimi prilagoditvami. S takšnim načinom upravljanja smo za mlade zanimivi in jim nudimo dolgoročne priložnosti.

Jan S.: Mladi so zelo odprti in se hitro učijo. Zaradi pomanjkanja izkušenj na zadeve gledajo z drugega zornega kota, kar je pogosto v pomoč njihovim bolj izkušenim kolegom pri iskanju optimalne rešitve.

Ivan Papič (Ivan P.): V Steklarni načrtno gradimo sodelovanje z obetavnimi mladimi in smo na različne načine usmerjeni k vzpostavljanju povezav s potencialnimi sodelavci že med njihovim študijem. Prvi meseci zaposlitve so ključni za zadovoljstvo, uspešnost in produktivnost zaposlenih z delom in podjetjem, zato že takoj po izboru začnejo z onboardingom, internim kroženjem s sodelavci v proizvodnji pa tudi z mentorstvom.

Irena Vodopivec (Irena V.): Pomembno je, da se mladi čim prej vključijo v prakso z delom na projektih, saj se tako največ naučijo. Zato jim kar hitro po prihodu dodelimo konkretne naloge. Tudi pri nas začnejo s kroženjem med poslovnimi področji, pri usmerjanju dela, spoznavanju vrednot in organizacijske kulture pa jim pomagajo mentorji, katerih povratna informacija o uspešnosti njihovega dela je mladim sodelavcem zelo dragocena.