DELO, KI IMA POMEN, JE ZDRAVO DELO - KAJ DAJE POMEN NAŠEMU DELU IN KAKO GA ZAPOSLENIM POMAGATI NAJTI?

MIHA ZAJC, mag. posl. ved., na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, z odliko, strokovnjak za pozitivno organizacijsko vedenje in avtentično vodenje in PROF. DR. SANDRA PENGER, izr. prof. za področje menedžmenta in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Katedri za management in organizacijo.

Facebook
LinkedIn

Zgolj zaposleni, ki občutijo namen in pomen svojega dela, bodo dolgoročno motivirani! Negativni učniki nezaznavanja pomena pri delu vas stanejo – vodijo v izgorelost, apatijo, odtujenost od dela in v nižjo produktivnost.

Naj bo takoj na začetku bralcu jasno, da je beseda »pomenskost«, izbrana premišljeno. Prevod meaningfulness je odvisen od konteksta in včasih je težko najti najbolj ustrezen prevod, kot na primer pri self in »jaz«. Največkrat sicer lahko zasledimo prevod »smisel« ali »osmišljanje« a sva se na koncu odločila, kot sva se. Naj bo to kot provokacija za bralca.

Notranja motivacija in psihologija pomenskosti dela

Motivacija v psihologiji dela in organizaciji pomeni vse sile, ki izhajajo iz nas ali pa zunaj nas, ki vplivajo na usmeritev, aktivacijo, moč in trajanje različnih posameznikovih dejanj v organizacijskem okolju. Gre za kognitivne, vedenjske in čustvene procese, ki se nanašajo na določen izbran ali postavljen cilj. Cilji predstavljajo vnaprej zamišljene rezultate in želene učinke, ki so urejeni v hierarhiji in se spreminjajo čez čas, glede na stalno spreminjajoče se situacije in odnose. Na temo motivacije na delovnem mestu obstaja že ogromno zbranega raziskovalnega dela,1 od Maslowove temeljne teorije v sredini dvajsetega stoletja ter vse do danes, ko vplive na motivacijo in njene oblike ter učinke raziskovalci postavljajo v sodobno okolje. Tako v praksi, kot v akademskem svetu je zaznati veliko nestrinjanj o tem, kaj je tista prava, najboljša motivacija, še