Prehod v nizkoogljično družbo zahteva razvoj zelenih veščin in zelenih delovnih mest. Podjetja morajo pri trajnostni transformaciji svojega poslovanja razmišljati tudi o tem, kakšne veščine in spretnosti potrebujejo njihovi zaposleni, da bodo lahko uspešno prispevali k zelenemu prehodu.

Trajnostne smernice, kot jih narekujejo strateški dokumenti na nacionalni in EU ravni ter reforme, ki tem smernicam sledijo, imajo velik vpliv na poslovni svet. Ta zaradi zagotavljanja skladnosti z regulatornim okvirom, pa tudi zaradi razumevanja svoje ključne vloge v zelenem prehodu, sledi javnim pobudam za bolj trajnostno naravnano družbo. Razvoj konceptov zelenih delovnih mest in zelenih kompetenc oz. veščin v tem okviru za podjetja predstavlja eno izmed ključnih priložnosti za bolj oprijemljiv in ciljno usmerjen pristop k »ozelenitvi« gospodarstva in industrije preko merljivih kriterijev in kazalcev. Podobno kot pri digitalnem razvoju bodo zelena delovna mesta in veščine v prihodnjih letih namreč nadomestila številna tradicionalna delovna mesta, hkrati pa se z »zelenitvijo« gospodarstva že razvijajo novi sektorji in poklici. Prav zato je ključno razumeti, kaj zelena delovna mesta in veščine so ter kako lahko njihov skrben razvoj in strateška umestitev v prav vsaki organizaciji prispeva k njenemu zelenemu prehodu ter tudi k uspešnemu in konkurenčnemu poslovanju.