Junija je direktorica kadrovskega resorja v Lidlu Slovenija postala Anna Wieczorek in po zgolj 14 dneh doživela prijetno presenečenje. Več kot 2000 Lidlovk in Lidlovcev ter članov njihovih družin se je prvo junijsko nedeljo namreč srečalo na velikem tradicionalnem Lidlovem pikniku. Anna ima dolgoletne izkušnje na kadrovskem področju, ki jih je pridobivala tako na Poljskem kot na sedežu Lidla v Nemčiji. Pravi, da je Lidl v zadnjih letih doživel izjemno preobrazbo, ki pa je bila nujna.

Anna Wieczorek, direktorica resorja Kadri, Lidl Slovenija

Dve leti po epidemiji je še vedno veliko govora o tem, kako so se podjetja prilagodila na nove razmere. Kako se temu prilagodi podjetje, ki nima zaposlenih zgolj v upravi, pač pa večina sodelavk in sodelavcev dela v trgovini in skladišču?

Lahko rečem, da se je tudi Lidlu Slovenija zgodila nova realnost. V mojih očeh je epidemija zelo veliko spremenila. Tudi samo delo v skladišču in trgovinah. V prvi vrsti je bilo takrat nujno vse spremembe, ki so se dogajale iz danes na jutri, nemudoma sporočati vsem zaposlenim. Hitra komunikacija je bila pomembna predvsem za to, da smo zagotavljali občutek varnosti naših ekip. To so naši junaki. Kljub vsemu neznanemu, kar se je dogajalo v svetu, in strahu, ki je vladal v začetku epidemije, so skrbeli za oskrbo prebivalstva s hrano. Ta čas je bil za nas zelo pomemben, saj smo morali kot podjetje še dodatno graditi zaupanje, zavzetost zaposlenih in občutek varnosti.

Pri komunikaciji je zelo pomagala naša usmeritev v digitalizacijo. Uvedli smo mobilno aplikacijo za zaposlene in tam, poleg na utečenih kanalih, oglasnih deskah in intranetu, objavljali vse informacije in naše zaposlene neposredno in dosledno obveščali o vsem potrebnem. Aplikacija ima tudi podstran Čvekač, kjer so se sodelavke in sodelavci med sabo tudi pogovarjali. In to počnejo še danes, objavljajo fotografije utrinkov iz trgovin, druženj, tudi zasebnega življenja. Ustvarja se Lidlova skupnost.

Z digitalizacijo pa verjetno postaja dostopno še marsikaj drugega.

Prek interne aplikacije ima sodelavka oz. sodelavec vedno vpogled v svoj delovni čas, plačo, obenem pa lahko vse svoje podatke in dogodke ureja sam – vloži zahtevke za odsotnost, dopust, delo od doma, bolniška in podobno. Prav tako uporaba digitalnih orodij omogoča lažje uvajanje novih sodelavcev. Tukaj bi izpostavila vsa naša e-izobraževanja in zdaj tudi izobraževanja LE-ON (learning online) za skladišče.

Še čisto malo se bova ustavili pri času epidemije. Kako vidite, da se je Lidl preobrazil?

Najpomembnejša preobrazba se je zgodila, ko smo ozavestili, da je temeljna vrednota naših zaposlenih - varnost. Varnost ne pomeni le korektno plačilo, ampak tudi vzdušje, počutje, naše zdravje in mislim, da tega ne gre podcenjevati. Zagotavljanje različnih vidikov varnosti bo izjemen izziv prihodnosti.

Del zaposlenih ima tudi v Lidlu Sloveniji možnost, da dela od doma. Postavili ste možnost, da od doma delajo do 5 dni na teden. So sicer razmere – tako miselnost zaposlenih kot zakonski okvirji – naklonjene takim, dokaj drastičnim spremembam oblike in dinamike dela.

Fleksibilnost je bila pomembna že pred leti, verjamem pa, da je zdaj njen pomen samo še zrasel. Pričakovanja mlajših generacij so drugačna, imajo jasna prepričanja, drseči modeli delovnih časov so zanje povsem normalni. Pri tem pa je pomembno poudariti, da imamo v Lidlu Slovenija fleksibilne modele delovnega časa in tudi za delo od doma želimo, da ga zaposleni ne jemlje kot obveznost, ampak predvsem kot prednost. Nenazadnje pa je tudi naša trgovska panoga posebna, saj sodelavkam in sodelavcem v trgovinah in skladišču na njihovem delovnem mestu dela od doma ne moremo zagotoviti. Tam moramo ustvarjati »nove« pogoje in nove oblike dela na drugačen način. Nujno je, da smo kot podjetje prilagodljivi. Ker smo ključni pri preskrbi z živili, kar se je lepo pokazalo ravno v obdobju pandemije, lahko rečem, da smo marsikdaj pod veliko večjim pritiskom kot kakršno koli drugo podjetje.

Skrb za zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih se vse bolj izpostavljata kot ključni prednosti delodajalcev. Kaj vidite v Lidlu Slovenija kot temelj zadovoljstva in zavzetosti?

Osnovni temelj za zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih sta kultura in komunikacija podjetja. Brez prave, korektne kulture vodenja in transparentne komunikacije v podjetjih ni zadovoljstva in zavzetosti. Zaposlujemo približno 2000 ljudi in imamo zelo razpršeno strukturo - 63 trgovin, eno centralno skladišče, upravo na več lokacijah, ter 200 zaposlenih v servisnem centru v Mariboru -, zato je transparentna in jasna komunikacija še toliko bolj ključna. Imamo močno podporo internih komunikacijskih kanalov, imamo regionalne vodje prodaje in vodje trgovin, ki neposredno dostopajo do zaposlenih in skrbijo za jasno komunikacijo. Pomembno nam je zavedanje, da le skupaj gradimo celoto, podobo in uspeh Lidla. Povezanost je sicer ena od vrednot, ki jih Lidlovke in Lidlovci živimo. Letos smo se še posebej povezali, ko smo marca praznovali 15 let podjetja, na isti dan na vseh naših lokacijah. Na skupnem pikniku junija smo praznovali vsi skupaj in še posebej slavili s tistimi, ki so v podjetju že 15 in več let.

Veliko projektov ste v Lidlu Slovenija razvili, ki nagovarjajo specifične ciljne skupine, družine, mlade, študente. Ste nosilci polnega certifikata Družini prijazno podjetje, za svoje kadrovske prakse ste prejeli že nekajkrat naziv Top Employer Slovenija in Europe, nazadnje v letošnjem letu. Katere projekte bi izpostavili, ki so v slovenskem prostoru tudi neke vrste unikum?

Zelo smo ponosni na razvoj in potek projekta Študent+. Razlog za nagovor študentov je bil ta, da so v zadnjem času postali nepogrešljiv del naših ekip. S projektom smo jim želeli omogočiti, da spoznajo naše podjetje še v času trajanja njihovega študija in jim tako predstaviti, kako dinamično je delo pri velikem mednarodnem podjetju. Trdno sem prepričana, da bo projekt v prihodnje še rastel. Že leta uspešno peljemo tudi projekt kariernih začetnikov, t.i. trainee program, ki je naslednji korak pri vključevanju mlade generacije v podjetje. Pred nekaj meseci smo vzpostavili tudi platformo Orbita priložnosti, ki potencialnim iskalcem zaposlitve nudi možnost, da se vpišejo v našo bazo in smo z njimi lahko stalno v stiku. Zelo pomembno je omeniti še en naš uspešen projekt, Lidlovo 36ko. Prodajalcem in skladiščnikom smo za delovni čas določili 4 ure krajši delovni teden od običajnega 40-urnega, obenem pa so deležni vseh ugodnosti, ki jih nudi 40-urni delovni teden, teče jim polna delovna doba.

Kje vidite pozicijo področja za upravljanje s kadri v strateškem usmerjanju podjetja oziroma bolj neposredno – kaj lahko »naredi« HR?

Menim, da bo v bližnji prihodnosti ključ do uspeha in trajnostne rasti strateško načrtovanje. In ne samo načrtovanje, ki temelji na različnih scenarijih, temveč dinamično kadrovsko načrtovanje. V kadrovski službi moramo opredeliti veščine in kompetence, ki jih bomo iskali in potrebovali v prihodnje. Le tako bomo lahko v prihodnosti uspešni. Strateško kadrovsko načrtovanje je osnovni gradnik in kasneje tudi temelj za zagotavljanje tega, da nam bodo sodelavci v prihodnje zaupali. Tudi naši zaposleni želijo z nami napredovati. Lahko rečem, da ima napredek dva obraza in mislim, da ne gre samo za razvoj zaposlenih, kot ga poznamo zdaj, ampak vzporedno vsakodnevno vidimo tudi tehnične napredke. Vsakodnevne spremembe v tehnologiji postopoma popolnoma spreminjajo naše življenje. In tudi na to mora pripravljati HR.

Kakšen je vaš strateški kadrovski pogled naprej?

Trenutno živimo v svetu, kjer je zelo težko napovedati, kaj se bo zgodilo čez pet let. Mislim, da so nas to dobro naučila minula leta in je zelo težko napovedati, kaj prihaja. Fleksibilnost in prilagodljivost sta eni najpomembnejših kompetenc. Zaposlene moramo motivirati tako, da ju bodo razvijali in ohranjali. To ni vedno enostavno. Ker se s tem naši sodelavke in sodelavci spopadajo ne le v službi, ampak tudi v zasebnem življenju in posledično je faktor stresa zelo visok.

Fleksibilnost in prilagodljivost bomo po mojem dosegli le, če bomo svojim zaposlenim zagotovili tudi varnost in duševno podporo. Psihološko pomoč zaposlenim in njihovim družinskim članom v Lidlu Slovenija nudimo 24 ur na dan, vse dni v leto. Poleg tega pa je zelo pomembna varnost, kamor kot higienska osnova spadata plačilo in dobri delovni pogoji, mentalna pomoč pa je predpogoj za doseganje motivacije in fleksibilnosti.

Kakšen je Lidl Slovenija prihodnosti?

Razvejani smo tako v Sloveniji, pa tudi kot del mednarodnega podjetja. Vse naše zaposlene vidim kot eno velikansko nogometno ekipo. Vsi igramo v istem polju in na sredini tega polja je naš kupec. Če ne bomo sodelovali, ne bomo zmagali. Trdno verjamem, da je sodelovanje gradnik za nadaljnji razvoj nas in vseh naših deležnikov.