Delovni kolektiv, kjer prevladujeta veselje in smeh, sproščena delovna klima in dobri medosebni odnosi, prepleteni z veseljem in smehom vsakega posameznika, prinesejo v delovno sredino pozitivno energijo, igrivost in večji občutek zaupanja, kar posledično vpliva na večjo ustvarjalnost zaposlenega in višjo produktivnost podjetja.

Vse hitrejši življenjski tempo, višja pričakovanja družbe in okolja, v katerem živimo, ter prežet človekov vsakdan z različnimi stresnimi situacijami in omejitvami, vpliva na izražanje posameznikove ustvarjalnosti v delovnem okolju.