INFORMACIJSKO PODPRTI RAZGOVORI Z ZAPOSLENIMI SO KLJUČNO ORODJE VODENJA ZA DOSEGANJE CILJEV PODJETJA

ŠPELA BLATNIK OŠLAK, PRODUKTNI VODJA KOPA HRM, KOPA, D. D.

Facebook
LinkedIn

Vodenje, ki je usklajeno s potencialom posameznikov, organizacije in temelji na jasni viziji in strategiji, omogoča podjetju trajnostni razvoj in participacijo zaposlenih v organizaciji.

Vir: Unsplash

Podjetje ne more delovati brez strateškega menedžmenta človeških virov, s katerim so usklajeni cilji za dosego kadrovske strategije. Ta menedžment se lahko izvaja na različne načine, uspešni in karizmatični vodje te procese izvajajo ves čas in na neki način neopazno in učinkovito usklajujejo vizijo podjetja ter svojo vizijo in strategijo s sodelavci.

V različnih medijih in v samem strateškem načrtu uspešnih podjetij zasledimo, kako privabiti, razvijati in ohranjati talente in najboljše kadre. Vendar je odgovorov, kakšen pristop je najučinkovitejši, veliko in na žalost ni tistega pravega recepta, ki bi zagotovil efektivnost vsakemu podjetju.

Eden izmed receptov so vsekakor letni oz. periodični razgovori, ki imajo pozitiven vpliv, če so povezani v proces in ustrezno informacijsko podprti. Za objektivno oceno se v okviru letnih razgovorov uporablja metoda 360, ki je vedno bolj priljubljena v tujini, v Sloveniji še nima izkoriščenega potenciala, ker se velikokrat uporablja za določeno preozko področje, npr. strokovnost, ne pa za celovit pogled. Sama metodologija je dobra, ker z njo pridobimo širšo in objektivno oceno vpliva posameznika na sam rezultat, vodenje, organiziranost, strokovnost, inovativnost in samoiniciativnost ter interno in eksterno sodelovanje.