Vodenje, ki je usklajeno s potencialom posameznikov, organizacije in temelji na jasni viziji in strategiji, omogoča podjetju trajnostni razvoj in participacijo zaposlenih v organizaciji.

Podjetje ne more delovati brez strateškega menedžmenta človeških virov, s katerim so usklajeni cilji za dosego kadrovske strategije. Ta menedžment se lahko izvaja na različne načine, uspešni in karizmatični vodje te procese izvajajo ves čas in na neki način neopazno in učinkovito usklajujejo vizijo podjetja ter svojo vizijo in strategijo s sodelavci.