V Sloveniji relativno nepoznana tema, v tujini pa zelo zaželena oblika sodelovanja s strokovnjaki. Panoga, ki je v zadnjih letih od pričetka recesije dalje precej v porastu skoraj po celem svetu. Za to, da je Interim management v porastu od začetka recesije, obstaja kar logična razlaga. Namreč, narava dela Interim managerjev omogoča hitre integracije v podjetje.