INTERIM MANAGEMENT: »PLUG AND PLAY«

Igor Koščak, partner in direktor, kadrovska agencija Interim Adria

Facebook
LinkedIn

V Sloveniji relativno nepoznana tema, v tujini pa zelo zaželena oblika sodelovanja s strokovnjaki. Panoga, ki je v zadnjih letih od pričetka recesije dalje precej v porastu skoraj po celem svetu. Za to, da je Interim management v porastu od začetka recesije, obstaja kar logična razlaga. Namreč, narava dela Interim managerjev omogoča hitre integracije v podjetje.

To je tako imenovani »plug and play« pristop, ki izhaja iz dejstva, da govorimo o strokovnjakih s preverljivimi referencami, ki so običajno prekvalificirani za določeno vlogo. Ob pogledu na slovenski trg je jasno, da imamo tudi pri nas veliko podjetij, ki so imela ali imajo težave in bi bila tovrstna rešitev zelo dobrodošla. Zakaj torej v Sloveniji Interim managementa v pravi obliki skoraj ne najdemo in ga pravzaprav veliko ljudi ne pozna?

Kaj je Interim management?

Interim management največkrat primerjamo s kriznim managementom ali svetovalci oziroma z mešanico obojega. Ne eno ne drugo ni najboljši približek. Običajno je namreč naloga svetovalcev, da ugotovijo, kaj je narobe oz. naredijo posnetek stanja ter predlagajo rešitve. Ali jih je podjetje sposobno samostojno implementirati oziroma kako jih bo, načeloma ni skrb svetovalca. Ravno v temu delu pa naletimo na prednost Interim managerja. Ta se zaveda, da je implementacija del njegovih nalog in zadolžitev ter posledično tudi del nagrade oz. plačila. V podjetju tako ni zadolžen le za analizo stanja ter nasvete, kako izboljšati poslovanje ali procese, temveč tudi za kasnejšo realizacijo zastavljenih ciljev.

Tako se na prvi pogled zdi logično, da je potemtakem bolj primerno najeti strokovnjaka (Interim managerja), ki bo hkrati tudi odgovoren za rezultate. Kje je torej težava, da v Sloveniji še vedno zelo redko srečamo pravega Interim managerja? Odgovor ni enoznačen, vendar pa večina razlogov leži v omejitvah managementa, nekaj pa seveda tudi v rigidnosti naše delovno-pravne zakonodaje. O zakonodajnem delu ne bom pisal na tem mestu, saj verjamem, da marsikaterega bralca že preveč boli glava in predobro pozna to problematiko.