KAKO IZKORISTITI POTENCIAL RAZNOLIKIH TIMOV

Ana Rozman, izobraževalna trenerka,Teambuilding akademija

Facebook
LinkedIn

Sodoben način dela postavlja v ospredje timsko delo in sodelovanje različnih posameznikov. Velja, da so raznoliki timi bolj učinkoviti in dosegajo boljše rezultate kot homogeni. Pa je to vedno res?

Spremenjene ekonomske razmere so mnoga podjetja prisilila v prestrukturiranje, odpuščanje in združevanje, kar je s seboj prineslo bolj sploščeno organizacijsko strukturo in večjo decentralizacijo oddelkov. Današnje organizacije so zato zgrajene okrog timov in skupin, ki morajo pogosto poiskati odgovore na zelo zahtevne in kompleksne izzive in probleme. Hkrati današnji  timi vse pogosteje združujejo zelo raznolike posameznike iz različnih okolij, ki imajo različne osebnosti, modele sveta, ideje, znanja in izkušnje.

Kaj vse nas dela različne?

Še vedno pa za uspešno sodelovanje v timu največ lahko naredijo seveda člani sami.

Pri različnosti ponavadi pomislimo predvsem na razlike v spolu, starosti in narodnosti. Vendar je pri opredelitvi različnosti med posamezniki pomembno še veliko drugih dejavnikov in lastnosti, ki odločilno vplivajo na to, kako bodo različni posamezniki delovali skupaj v timu. Elizabeth Mannix in Margaret A. Neale raznolikost zelo ustrezno opredeljujeta kot "vsak atribut posameznika, ki ga druga oseba lahko dojame kot element različnosti" . Skladno z modelom avtorjev Gardenswartz in Rowe iz njunega dela Diverse Teams at Work lahko različnost razdelimo v naslednja področja:

- Osebnost posameznika

- Primarni dejavniki (npr. starost, spol, narodnost, psihične sposobnosti, ... )

- Sekundarni dejavniki (npr. izobrazba, verska