V prihodnjem desetletju bodo milenijci postali večinski delež delovne sile. Do leta 2025 naj bi predstavljali 75 % delovne sile [I]. Če bomo želeli vodje in organizacije ostati uspešne, se bomo morali približati njihovim vrednotam in potrebam ter prilagoditi naše vodstvene strategije. Na spletu mrgoli člankov in nasvetov kako voditi milenijce, za veliko večino vodij pa je to v praksi še vedno velik izziv, ki ga večkrat pospremijo z besedami: »mladi nimajo spoštovanja ali delovnih navad, ko je konec službe, gredo takoj domov!«

Kako torej voditi in usmerjati to novo generacijo, ki je začela množično vstopati na trg delovnem sile? Da lahko z milenijci (v najširšem pogledu je to generacija ljudi, ki so rojeni med 1980 in 2000) čim bolje sodelujemo, jih je vredno najprej bolje spoznati.

Spodnje izjave milenijcev sem pridobil med svojim delom z več kot 200 mladimi v nacionalnem projektu »Made With Y« (2016 – 2018) [II], kjer sem bil trener in izobraževalec mladih zaposlenih in iskalcev zaposlitve, starih med 15 in 29 let.