KLJUČ DO TRAJNOSTI NA DELOVNEM MESTU?

Pandemija je prinesla spremembe v dojemanju in doživljanju izkušnje, ki jo imajo zaposlenih pri delu. V podjetju Microsoft so zaznali te spremembe v okviru rednega ocenjevanja zavzetosti zaposlenih. Opazili so, da zaposleni preko anket sicer sporočajo, da so visoko zavzeti, vendar je podrobnejša analiza rezultatov pokazala, da se zaposleni spopadajo s težavami pri delu

ASIST. Ajda Merkuž

Facebook
LinkedIn

Med polletnim obdobjem so zato zaposlene povprašali o njihovi izkušnji in ugotovili, da zaposleni potrebujejo delo, ki jih izpopolnjuje in jim daje občutek smisla. Spraševali so se, kako izboljšati spremljanje stališč zaposlenih, da bi pridobili boljše in bolj relevantne povratne informacije o izkušnji zaposlenih, ki jim bodo služile kot osnova, da izkušnjo zaposlenih dvignejo na višjo raven. Po obsežni raziskavi znotraj podjetja so ugotovili, da merjenje zavzetosti ni dovolj, zato so v prakso vpeljali nov koncept, ki je v raziskovalnih krogih že precej uveljavljen – uspevanje pri delu.

Zaposleni, ki stremijo k osebnemu razvoju pri delu, ne morejo uspevati brez okolja, ki bi jim uspevanje zagotavljalo.

Kako lahko preverite, ali vaši zaposleni uspevajo?

1. Izmerite raven uspevanja v svojem podjetju
Avtorji koncepta so razvili mersko lestvico, kjer lahko zaposlene povprašamo o njihovem subjektivnem doživljanju uspevanja.8 Meritev je sestavljena iz dveh dimenzij: vitalnost in učenje. Vsaka dimenzija vsebuje pet trditev. Zaposleni ocenjujejo svoje uspevanje na lestvici od 1 = sploh se ne strinjam do 5 = popolnoma se strinjam. Če zaposleni ocenjujejo trditve s 4 ali 5, pomeni, da uspevajo, če pa izbirajo nižje vrednosti (1 ali 2) ne uspevajo pri delu. Pomembno je še omeniti, da je pri obeh dimenzijah vključena ena obrnjena trditev, in sicer: »Pri delu se ne počutim preveč energično« in »Pri delu se ne učim«. Pri teh trditvah pa je branje rezultatov ravno obratnonižje vrednosti predstavljajo visoko raven učenja in vitalnosti, višje vrednosti pa nižjo. Prvih pet trditev se nanaša na vitalnost, drugih pet pa na dimenzijo učenja.

Pri delu ...
... se počutim živo in vitalno.
... imam energijo in sem dobre volje.
... se ne počutim preveč energično.
... sem pozoren/pozorna in se počutim budno. ... se veselim vsakega novega dne.
... se pogosto učim.
... se s časom vedno več naučim.
... se nenehno izboljšujem.
... se ne učim.
... sem se kot oseba zelo razvil/a.

2. Ocenite dejavnike uspevanja

V Microsoftu so pri vzpostavljanju uspevanja kot osrednjega koncepta z vidika kadrovskih metrik povprašali zaposlene...