Globalizacija vpliva na delovne vzorce zaposlenih v velikih in majhnih državah po celem svetu. Več ljudi začenja kariero v globalnih podjetjih in dela v mednarodnih ekipah v tujini. Kot rezultat teh novih potreb se spreminjajo univerzitetni učni načrti, da izpolnijo pričakovanja in pripravijo diplomante na soočanje z različnimi kulturami na raznolikih delovnih prostorih.

Nekatere šole v ZDA za izpolnitev programa celo zahtevajo semester v tujini. Iskalci kadrov iz vodilnih korporacij pogosto iščejo kandidate z izrazitimi medkulturnimi spretnostmi, ki lahko dobro delujejo v kulturno mešani ekipi in jo upravljajo. Posledično postajajo medkulturna komunikacija, mednarodni HR in globalno upravljanje ekip sestavni del nabora veščin za uspešne zaposlene na svetovnem trgu dela. Strokovnjaki, ki poskušajo ostati tržno uspešni, raziskujejo različne načine preizkušanja, ocenjevanja in razvoja medkulturnih kompetenc, da bi izpolnili pričakovanja globalnih delodajalcev. Raziskovalci vlagajo veliko truda tudi v analizo različnih vidikov delovanja globalnega tima, vključno z medkulturno komunikacijo in specifiko medkulturnega managementa. Eden od priljubljenih konceptov za ocenjevanje temelji na teoriji kulturne inteligentnosti (CQ).