Ali je vaša komunikacija prežeta z empatijo, potrpežljivostjo, sposobnostjo razvijanja dialoga in ustvarjanja idej ali je bolj odločna, drzna, usmerjena v akcijo in konkretizacijo? Logična. Brez olepšav in pretiranih čustev?

Verjamem, da je prava komunikacija sogovorniku prilagojena mešanica obeh. Glede na to, v katerem principu je v danem trenutku komunikacije dominantnejši sogovornik. V komunikaciji se lahko prilagaja tisti, ki se je bolj sposoben prilagajati in je bolj čustveno inteligenten.

Vsi imamo arhetipske zaveznike, ki nam pomagajo živeti zgodbo, da odkrijemo svojo pravo identiteto, poklicanost in namen. Ravno tako nam lahko služijo kot pomočniki, ko krmarimo skozi vsakdan. Omogočijo nam, da odkrijemo več o tem, kdo smo, ko se naučimo prepoznavati, kako se vedemo v danih situacijah in kaj je vplivalo na naš odziv. Kateri so naši nezavedni procesi, vzorci. Potem lahko poiščemo ustvarjalne načine, kako dosledno preizkušati novo, odpravljati šibke točke ter razvijati svoje vedenje na način, ki ima pomen za nas in naše medsebojne odnose.

Eden zelo učinkovitih pristopov, ki temelji na psihologiji C. G. Junga in »jungovskem coachingu« je tudi razumevanje arhetipske notranje sile oziroma žensko in moške energije ali principa, ki nas poganja. Podobno velja v tradicionalni kitajski medicini (TKM), princip jin in jang. Gre za zasnovo dualnosti v človeku in naravi nasploh. Koncept, ki deluje vzajemno. Sta nasprotna vidika bivanja, polarna, hkrati komplementarna in soodvisna. Jang energija kot moška energija oz. Animus in Jin energija kot ženska energija oziroma Anima.

Arhetipa psihe

Po C. G. Jungu sta namreč kontra seksualna arhetipa psihe, pri čemer ima vsak moški v svoji podzavesti tudi ženski del (Anima v moškem) in ženska svoj moški del (Animus v ženski). Oba sta zgrajene iz ženskih in moških arhetipov posameznih izkušenj. Človek ima namreč v sebi oba arhetipska potenciala (moškega in ženskega), odvisno je, kako razvita sta in koliko smo s tem delom v stiku, koliko sta uravnotežena. Če nista integrirana v posameznikovem zavednem, namreč lahko postaneta del njegove sence. To so deli psihe, ki so potisnjeni v ozadje, tudi zanikani. Ko govorimo o moško ženskem principu, govorimo o dveh polovicah celote, ki bi morali služiti uravnoteženosti drug drugega, vendar običajno je eden razvit dominantneje.

Kaj sploh so arhetipi?

Gre za t. i. psihološko gonilno silo človeškega vedenja, osnovne vzorce dojemanja, čustvovanja, razmišljanja o sistemih, ki nas gradijo. In ko govorimo o arhetipskem vplivu ženskega ali moškega principa na svoje vedenje in komunikacijo nasploh, je priporočljivo ozavestiti in poznati svoj prevladujoči slog. To pomeni, vedeti, katera energija je aktivirana v nas. Namreč, na nekatere bolj deluje moški princip, na druge ženski princip. Vsak princip pa ima svoje prednosti kot slabosti. Zato se v komunikaciji usmerjamo primarno k zavedanju in razvoju obeh nasprotnih polov. Ko sta oba popolno integrirana, namreč postaneta mediatorja med našim zavednim in nezavednim delom.

Pomembno je spoznati načine povezovanja s svojimi podzavestnimi vsebinami.

Pomembno je imeti razumevanje, kaj nam je bolj všeč ali kaj je bolj »naše«, še bolj pomembno pa je spoznati načine povezovanja s svojimi podzavestnimi vsebinami. Kako najti stik med obema principoma in iz obeh črpati tisto, kar nam bo zagotavljalo širši razpon in učinkovitost v komunikaciji in odnosih.