Na HR&M konferenci 2023 smo bili priča navdihujočemu uvodnemu predavanju Margarete Sailer, ustanoviteljice podjetja Mondaysquares in avtorice knjige 'Culture UP'. Margareta je osvetlila pomen negovanja odpornosti na osebni in organizacijski ravni ter spodbudila razmišljanja udeležencev o tem, kako graditi večjo odpornost v spreminjajočem se svetu.

Na HR&M konferenci 2023 smo bili priča navdihujočemu uvodnemu predavanju Margarete Sailer, ustanoviteljice podjetja Mondaysquares in avtorice knjige 'Culture UP'. Margareta je osvetlila pomen negovanja odpornosti na osebni in organizacijski ravni. Odpornost ni prirojena sposobnost, temveč se razvija skozi življenje, tako na osebnem kot kariernem področju. In to je veščina, ki ne koristi le posamezniku, ampak ima ključno vlogo tudi za uspeh podjetij. Kot je pokazala svojimi izkušnjami, organizacije, ki gojijo odpornost in obvladujejo izzive, so tiste, ki bodo preživele v spreminjajočem se poslovnem okolju. Zato nas danes spodbuja k razmisleku: Kako lahko gradimo večjo odpornost? Kako postanemo vzdržljivi v svetu, ki se nenehno spreminja? Skupaj bomo raziskovali odgovore na ta ključna vprašanja.

Udeleženci konference so z nami delili poglede na odpornost:

Gregor Rajšp, Slovenska kadrovska zveza: Kaj je na drugi strani nenehne odpornosti posameznika? Na osebni ravni vodi vztrajnost ali odpornost v osebno rast in razvoj. Gre za to, da posameznik prek premagovanja ovir sooči s svojo notranjo močjo, razvije nove veščine in pridobi globlje razumevanje samega sebe. Odpornost lahko deluje kot katalizator osebne preobrazbe. V bistvu leži onkraj odpornosti priložnost za pozitivne spremembe. To je priložnost za gradnjo na lekcijah, pridobljenih med težavnimi trenutki, in za njihovo uporabo kot temelj za boljšo in vztrajnejšo prihodnost. Nadgradimo svojo vztrajnost in odpornost; to je cikel, ki se ne konča; je kot dihanje. Kot vedno pa je nujno ravnotežje.

Mihaela Preskar, Intera: "Odpornost je vsekakor odvisna od tega, kako agilno je podjetje, kako hitro se je sposobno prilagajati spremembam, ali imajo informacije, s katerimi lahko dobro ocenijo (prihajajoče) dogodke na trgu in jih znajo vključiti v poslovne načrte. Hkrati pa je najpomembnejše, ali imamo zaposlene, ki nam zaupajo, so nam zvesti in verjamejo v uspeh podjetja ter v naše odločitve. To zaupanje in zvestoba sta odvisna od vodij, delovanja v skladu s cilji ter vrednotami zaposlenih in celotne organizacije."

Tim Pahor, NiceHash: "Skupaj skrbimo za odpornost na tri načine: (1) Razvijamo kulturo prilagodljivosti in učenja. (2) Diverzificiramo poslovanje in vire prihodkov. (3) Načrtujemo za nepričakovane dogodke."

Igor Pirnat, Change2value: "Osebno gradim odpornost v težkih osebnih ali poslovnih situacijah z iskanjem in najdenjem nečesa dobrega, kar mi ta težka situacija ponuja. Tak pozitiven odnos, da je v vsem, kar se nam zgodi, nekaj dobrega, mi daje dodatno energijo za premagovanje trenutne težave."

Janja Hren Topole, Dewesoft: "Zame je odpornost kompetenca, ki jo je mogoče krepiti z izkušnjami in izobraževanjem. Bolj ko smo osveščeni o tem, kaj posameznika ovira pri odpornosti in prilagajanju, oziroma pri še boljšem sprejemanju sprememb, bolj lahko delamo na odpornosti."

Špela Zakovšek, DS Smith: "Odpornost je tista, ki nas loči od drugih. Konkurenca in pritisk trga sta ogromna. Pomembno je, da smo poleg tega, da smo optimistični, prilagodljivi in pripravljeni tvegati, tudi inovativni. Ko dosežemo želeno, se naša odpornost še okrepi."

Na povezavi smo objavili tudi intervju z Margareto Sailer na temo odpornosti.