PET IDEJ ZA VEČJO UČINKOVITOST PRI DELU

Članek je objavljen v reviji HR&M, junij/julij 2020

DR. FRANC GIDER, bizinaizi.si

Facebook
LinkedIn

Veliko ljudi se ukvarja z vprašanjem: »Kako povečati svojo učinkovitost pri delu,« ali »Kako naj opravim vse aktivnosti in obveznosti, ki jih imam na urniku, ne da bi pri tem izgorel/a?«

Za vodje, s katerimi največ delam, sem pripravil pet pravil, s pomočjo katerih bodo lahko bolj učinkoviti pri sovjem delu, hkrati pa ne bodo izgorevali.

Pravilo 1: Tisto, kar šteje, je rezultat

Ste se kdaj vprašali, kako uskladiti pričakovanja nadrejenih oziroma lastnikov, kako meriti učinkovitost, kako postaviti cilje, jih vizualizirati in spremljati njihovo doseganje, kako poročati nadrejenim oziroma lastnikom in kako postopati v primeru odklonov? Pri veliko vodjih, ki jih poznam, sem opazil, da nimajo opredeljenega t.i. okvirja vodenja. Po mojem mnenju je za vsakega vodjo (pa tudi za vse ostale) pomembno definirati, kdo je prvi nadrejeni (oziroma kupec) in kakšna so pričakovanja tega. Velikokrat se namreč zgodi, da pridno in trdo delamo, na koncu pa naši nadrejeni, lastniki, lahko pa tudi mi sami, niso zadovoljni z izplenom. Če ne opredelimo pričakovanj in svojega učinka ne merimo, bomo težko zadovoljili nadrejene. Dober vodja natančno razume, komu poroča in kaj