POGLED NA IZOBRAŽEVANJE IZ JAVNEGA ŠOLSTVA

DAMJAN ŠTRUS, RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE GRADEC

Facebook
LinkedIn

Mladi, zagnani, misleč, da vse vemo, po drugi strani pa polni napak, večinoma sicer storjenih nenamerno, v dobri veri pravilnega ravnanja in reagiranja za dobro dijakov in šole.

Svojo poklicno pot profesorja fizike sem začel septembra 1999 na novoustanovljeni Gimnaziji Litija – takratni ravnatelj (tudi pobudnik nove šole) si je zamislil šolo, v kateri nas je bilo zelo veliko učiteljev začetnikov (ali pa vsaj zelo na začetku profesionalne poti).

Mladi, zagnani, misleč, da vse vemo, po drugi strani pa polni napak, večinoma sicer storjenih nenamerno, v dobri veri pravilnega ravnanja in reagiranja za dobro dijakov in šole. Z leti smo rasli, se učili drug od drugega, vsak na svojih napakah, pa tudi na napakah kolegov. Žal je šolskega leta kar prehitro konec in tako mine nekaj let, da postaneš izkušen učitelj, ki ima pregled nad celotno učno snovjo, zna ločiti med temeljnimi, obveznimi učnimi cilji, ki jih morajo doseči vsi dijaki in so pomembni za njihovo prihodnost ter