Človek za opravljanje vseh svojih dejavnosti potrebuje znanja in veščine. Vodja organizacije ali skupine ljudi mora imeti za svoje uspešno delo oboje – znanje in veščine. Hkrati mora dobro poznati znanja in veščine oseb, ki jih vodi, da lahko postavi prave ljudi na prava mesta. Ob tem so mu v veliko pomoč tudi vse boljše IT rešitve, ki ob pravilni uporabi postrežejo z uporabnimi podatki.

Tako imamo vedno pregleden izbor ljudi s potrebnimi znanji, veščinami in kompetencami. Posebno ob menjavi vodilnega osebja so take IT zbirke podatkov o znanjih in veščinah zaposlenih nadvse dobrodošle. Ob odsotnosti teh informacij kadrovanje in dodeljevanje nalog tečeta bolj ali manj po načelu všečnosti, ne strokovnosti in kompetentnosti.

Veščine so več kot le spretnosti

Veščine so veliko več kot le spretnosti za opravljanje nekega dela. Veščine vsebujejo tako znanje kot prirojene darove ali talente. Oblikujemo in krepimo jih tako s praktičnim delom kot izobraževanji. Kdor ima določene veščine, tako obvlada svoj posel, da mojstrsko pride do želenega cilja. K veščinam štejemo tudi zanesljivost, natančnost in odgovornost. Veščine so darovi, ki so nam dani z značajem, obogateni pa z učenjem in uporabo v vsakdanji praksi.

Veščina pomeni sposobnost opravljanja določene naloge ali dejavnosti na visoki profesionalni ravni, kar prinaša optimalne želene učinke.

Veščine so nam delno podarjene oziroma prirojene (npr. značajske lastnosti, fizične lastnosti našega telesa, čustvena inteligenca, bistroumnost, natančnost in redoljubnost, umetniški darovi ipd.), v veliki meri pa si jih pridobimo z igro, učenjem v šoli, vključevanjem v različna obšolska in nadaljnja izobraževanja, z vsakodnevnimi opravili in komunikacijo z ljudmi, s katerimi se srečujemo. Veščine si izboljšamo in pomnožimo z vsakodnevnim aktivnim življenjem in sprejemanjem nalog v povezanosti z drugimi ljudmi.

Vprašanje je, v kolikšni meri lahko svoje veščine izpopolnimo. Seveda so možnosti omejene, a z načrtnim in resnim delom lahko zelo veliko pridobimo. Nihče se ne more sklicevati le na naravne danosti in nihče naj se ne zanaša, da mu bodo prirojene sposobnosti in veščine brez napora pomagale do želenih rezultatov. Seveda pa noben človek ni vešč na vseh področjih življenja in dejavnosti. Vsak pa je sposoben vsaj katero nalogo odlično opraviti.

Najpomembnejše je ugotoviti, kateri so naši prirojeni darovi in talenti, ki jih je pametno razvijati, da bi lahko bili v življenju uspešnejši.