Formalno izobraževanje pogosto s težavo sledi tempu sprememb v globalnem gospodarstvu in tehnologiji. Tudi če sedanja hitrost prilagajanja ostaja nespremenjena, bo intenzivna dinamika sprememb, ki jo nalagajo pospešeni tehnološki razvoj, spremembe trga dela, staranje prebivalstva in okoljski izzivi, preprosto prehitela sposobnost prilagajanja formalnih izobraževalnih sistemov. V prispevku so predstavljeni trendi, ki bodo izpostavili izobraževanje dodatnim pritiskom, ter izzivi, s katerimi se bo soočilo področje izobraževanja in usposabljanja.

Splošni družbeni trendi, ki vplivajo na prihodnost izobraževanja