PRIHODNOST FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V POSLOVNEM SVETU

KLEMEN ŠIROK, UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT, SLOVENIJA

Facebook
LinkedIn

Igre, ravno tako kot tudi platforme, temelječe na različnih vrstah realnosti, študentom/slušateljem zagotavljajo varno okolje, v katerem lahko naredijo napako in nato poskusijo znova.

Vir: Unsplash

Formalno izobraževanje pogosto s težavo sledi tempu sprememb v globalnem gospodarstvu in tehnologiji. Tudi če sedanja hitrost prilagajanja ostaja nespremenjena, bo intenzivna dinamika sprememb, ki jo nalagajo pospešeni tehnološki razvoj, spremembe trga dela, staranje prebivalstva in okoljski izzivi, preprosto prehitela sposobnost prilagajanja formalnih izobraževalnih sistemov. V prispevku so predstavljeni trendi, ki bodo izpostavili izobraževanje dodatnim pritiskom, ter izzivi, s katerimi se bo soočilo področje izobraževanja in usposabljanja.