Ker odsotnost z dela zaradi bolezni vpliva tako na delodajalca kot na posameznika in njegovo družino, smo v pričujočem članku na primeru podatkov o bolniških odsotnostih analizirali povezavo med bolniško odsotnostjo ter nekaterimi dejavniki dela in lastnostmi delavca. Poseben poudarek smo dali ugotavljanju povezave med bolniško odsotnostjo in obstojem statusa invalida.