Večina organizacij se nenehno srečuje s spremembami. Glede na ICF raziskavo iz leta 2018 »Building a Coaching Culture for Change Management«, 77 % podjetij pravi, da so njihove organizacije v stanju stalnih sprememb z neprestanim spreminjanjem prioritet in strategij.

Med najpogosteje navedenimi razvojnimi aktivnostmi za obvladovanje sprememb so treningi, e-treningi in osebni stik s senior menedžmentom. Coaching aktivnosti (npr. ena na ena coaching, timski coaching in skupinski coaching s profesionalnim coachem) so ocenjene kot aktivnosti, ki najbolje pomagajo pri doseganju ciljev želenih sprememb.1