V članku predstavljamo izzive in vpliv globalnih sprememb na delo ter kako lahko v nastajajočem »(brez)mejnem svetu dela« s pomočjo močne vizije odklenemo potencial človeške zmogljivosti, zagotavljamo večjo dobrobit zaposlenih ter okrepimo dobro skupno delovanje za doseganje želenih trajnostnih rezultatov.  

Izvedeli boste: 
Kateri globalni trendi bodo oblikovali delo v letu 2024 in kasneje ter kako se nanje pripraviti? 
Kako lahko organizacije z močjo vizije odklenejo potencial človeške zmogljivosti in izboljšajo dobrobit zaposlenih? 
Kakšne so najboljše prakse vodilnih podjetij, kot sta Netflix in Cisco, pri spodbujanju človeške zmogljivosti in ustvarjanju trajnostnih rezultatov? 

Na podlagi Gartnerjeve raziskave, McRae, E.R., Aykens, P., Lowmaster, K. in Sheep, J. (2024), izpostavljajo devet trendov, ki bodo oblikovali delo v 2024 in kasneje:  

Konkretneje kot spremembe, ki vplivajo na HRM in zahtevajo prilagojen odziv HRM, Merkač Skok M., Ivanuša-Bezjak M., Malec G. (2010:28-30) navajajo povečanje raznolikosti delovne sile, tekmovanje v svetovnem gospodarstvu, zmanjšanje vrzeli v spretnostih, potrebo po vseživljenjskem učenju, uvajanje organizacijskega učenja, ukvarjanje z etičnimi vprašanji, umetno inteligenco (UI) ter uravnoteženje UI in človeških virov, digitalizacijo in druge optimizacije delovnih procesov.   

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Poleg tega se številna standardna delovna mesta spreminjajo v delo na tako imenovanih delovnih platformah (Kenney & Zysman, 2016; Scholz, 2016), katerih slabosti so razčlenitev dela na mikro naloge in se nanašajo na prevlado kratkoročnih pogodb ali samostojnega dela namesto stalnih zaposlitev. 

Gartnerjevo poročilo (2024) na podlagi navedenih trendov identificira top pet prednostnih nalog vodij HR-ja:  

Dobrobit zaposlenih in dobro delati skupaj postajata ključna izziva in vzvoda vodij in HRM strokovnjakov. 

Človeška zmogljivost v brezmejnem svetu dela 

Poročilo o trendih globalnega človeškega kapitala za leto 2024 (angl. 2024 Global Human Capital Trends Report), ki ga je pripravil Deloitte, pravi, da se osredotočenost na človeški dejavnik pojavlja kot most med vedenjem o tem, kaj so premiki, ki oblikujejo prihodnost dela, in početjem stvari, ki resnično napredujejo v smeri njihovega izvajanja za ustvarjanje pozitivnih rezultatov.  

Bolj, ko delo postaja brez meja, bolj pomembne postajajo edinstvene človeške sposobnosti. 

S poudarjanjem človeške zmogljivosti lahko podjetja uspešneje naredijo preskok v prihodnji brezmejni svet dela. Zgoraj omenjeno poročilo izpostavlja tri načine (2024:6), na katere lahko organizacije implementirajo aktivnosti, ki bodo prioritetno obravnavale človeško zmogljivost: 

Med trendi, kako lahko organizacije spodbujajo človeško zmogljivost, poročilo (2024:8-9) navaja: