Naša stranka je bila srednje velika posvetovalnica s sedežem v Veliki Britaniji in na Irskem. Name so se obrnili zaradi delovanja finančne skupine podjetja, ki je prišla do krizne točke in tako že škodovala poslovanju.

Stanje se je poslabšalo še zaradi nenadnega odhoda glavnega finančnega direktorja zaradi bolezni. Začetni namen je bil stabilizirati skupino in njeno delovanje. Hitro smo ugotovili, da bi imel prehod skupine, in idealno celotnega podjetja, k avtonomno upravljavskim načelom veliko večji in dolgoročno pozitiven vpliv. Kljub začetnim uporom smo jim pomagali razumeti, kako je lahko avtonomno upravljanje uspešno, pomagali pri usvajanju potrebnih spretnosti ter razvoju zelo pozitivne, produktivne delovne prakse.