Ob naravnih nesrečah, kot so poplave in zemeljski plazovi, je pomoč prizadetim skupnosti nujno potrebna. Tako denarna pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja za posameznike, ki so izgubili svoje domove, kot tudi letne pravice iz javnih sredstvih za obnovo prizadete infrastrukture, predstavljata dve ključni komponenti, ki omogočata hitrejše okrevanje in povrnitev v normalno stanje.