Skrb za zdravje bi morala biti osrednjega pomena v vsaki organizaciji, saj so zaposleni vse bolj izpostavljeni stresu, zato je za učinkovito obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu potreben celostni pristop s strani organizacije in njenih zaposlenih.

Zaposleni se pogosto soočajo s stresom, ki je občutek neskladja, ko ne morejo izpolniti zahtev delovnega mesta v nekem določenem obdobju. Promocija zdravja je pomembna v delovnem okolju, saj so zdrava delovna mesta ključ do uspešne organizacije. Organizacije bi se morale zavedati, da je vlaganje v promocijo zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu pomembno tudi z ekonomskega vidika in dolgoročno prinaša pozitivne posledice vloženih sredstev v tovrstna izobraževanja, delavnice in aktivnosti. Seveda brez sodelovanja predstavnikov delavcev, vodstva in zaposlenih ni uspešne promocije zdravja in posledično dobrega počutja na delovnem mestu.