PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU VPLIVA NA DOBRO POČUTJE ZAPOSLENIH

Skrb za zdravje bi morala biti osrednjega pomena v vsaki organizaciji, saj so zaposleni vse bolj izpostavljeni stresu, zato je za učinkovito obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu potreben celostni pristop s strani organizacije in njenih zaposlenih. Your author text goes here.

Sandra Penger

Facebook
LinkedIn

Zaposleni se pogosto soočajo s stresom, ki je občutek neskladja, ko ne morejo izpolniti zahtev delovnega mesta v nekem določenem obdobju. Promocija zdravja je pomembna v delovnem okolju, saj so zdrava delovna mesta ključ do uspešne organizacije. Organizacije bi se morale zavedati, da je vlaganje v promocijo zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu pomembno tudi z ekonomskega vidika in dolgoročno prinaša pozitivne posledice vloženih sredstev v tovrstna izobraževanja, delavnice in aktivnosti. Seveda brez sodelovanja predstavnikov delavcev, vodstva in zaposlenih ni uspešne promocije zdravja in posledično dobrega počutja na delovnem mestu.

Promocija zdravja na delovnem mestu vpliva na dobro počutje zaposlenih

Dobro počutje lahko opredelimo kot posameznikovo subjektivno pojmovanje svoje sreče, pozitivnega učinka ter zadovoljstva z življenjem. Primeri dobrih praks pa kažejo na korelacijo izvajanja programov promocije zdravja na boljše počutje zaposlenih na delovnem mestu, kar posledično predstavlja številne dolgoročne koristi. Na delovnem mestu je zelo pomembno, s kakšnim vedenjem in optimizmom se zaposleni loti opravljanja zastavljene naloge, ki jo prejme od nadrejenega. Zaposleni, ki menijo, da organizacija, v kateri so zaposleni, ceni njihove prispevke in skrbi za njihovo dobro počutje, bodo imeli bolj pozitiven odnos do same organizacije, bodo produktivnejši, bolj motivirani in imeli bodo boljše odnose med zaposlenimi na delovnem mestu kot tudi do vodje. K dobremu počutju na delovnem mestu lahko pomembno vpliva...