Kako od teoretičnega znanja k praksi? Kako od začetniškega navdušenja in motivacije po predavanjih in delavnicah h konkretnim spremembam vedenja? To so vprašanja, s katerimi se srečuje večina ljudi, ki načrtuje razvoj kadrov. V prispevku je predstavljen model razvoja kompetenc, ki nam omogoča prenos teorije v prakso.

Total Competence Development model (TCD) je učinkovit model razvoja kompetenc, katerega bistvo sta ciljna usmerjenost in vključevanje vseh realnih vidikov razvoja ljudi v konkretni situaciji. Kompetence razvijamo tako, da najprej identificiramo zahteve delovnega mesta, potrebe in zmožnosti razvoja posameznika, tima in organizacije. Razvijamo tiste kadre, ki imajo potencial za rast in na tistih področjih, ki jih zares potrebujejo, torej ciljno usmerjeno, konkretno na delovnem mestu in za delovno mesto. Model odkriva in odpravlja vzroke in ne le zdravi simptome. Usmerja se na celovit sistem vplivov, ne le parcialno. Poskrbi za doseganje zastavljenih merljivih ciljev. Zagotavlja prenos v prakso.