Zaradi najnovejšega dogajanja pri vključevanju na trg dela in napovedanega staranja prebivalstva v Evropski uniji je aktivno staranje v zaposlovanju postalo glavna točka dnevnega reda evropske politike. Ker se prebivalstvo na splošno stara, se delež aktivnega prebivalstva zmanjšuje glede na delež neaktivnega (upokojenega) prebivalstva, zaradi česar so pokojninski sistemi pod večjim pritiskom. Države članice so se poskušale spoprijeti s temi izzivi s preoblikovanjem pokojninskih politik: z dvigom zakonsko določene upokojitvene starosti in omejitvijo dostopa do predčasnega upokojevanja.

Vendar bi bilo treba politike podaljševanja delovnega življenja uvesti veliko prej, preden ljudje sploh začnejo razmišljati o upokojitvi. Kako torej lahko podpremo ljudi, da bi se vključili v delo in delali celotno življenjsko obdobje? Kaj naredi delo trajnostno?