VODENJE IN HR

VIKTOR LENART, direktor podjetja Grow Group

Facebook
LinkedIn

Naj bo jasno: ljudi ne morete spremeniti. Ljudje se lahko le sami spremenijo. Če torej želite spremeniti kulturo oziroma organizacijo, ki jo tvorijo posamezniki, se morate najprej približati posameznemu človeku. Kot vodja se morate postaviti v kožo svojih ljudi. Čim bolj se jim morate približati, tako da lahko začutite, vonjate in zares doživite njihovo vsakdanjo rutino. Ne glede na to, ali delate v bolj agilni ali v bolj tradicionalni kulturi, to velja za vse nas. Kdo lahko oziroma bi lahko, oziroma bi moral bolje poznati njihove težave, izzive in pobude kot njihov vodja?

Your story text goes here.

Če imate v sebi ta občutek za resničnost, potem se lahko verodostojno spremenite, sprememba pa je utemeljena na vrednotah in drugi vam bodo sledili. Za voditelja je to najzanesljivejši način za spreminjanje ljudi – v vlogi voditelja morate biti povezani z resničnostjo svojih delavcev, nato se sami spremenite in šele zatem vam bodo lahko sledili drugi.

Seveda lahko izkušeni zunanji svetovalci prispevajo pomemben zunanji pogled ter izkušnje in orodja, ki jih potrebujete za to spremembo na ravni celotne organizacije. Toda vaš najbolj naraven zaveznik na tej poti sprememb je kadrovska služba. Kdo se lahko bolj približa ljudem kot njihov vodja in zaupanja vreden partner za upravljanje s človeškimi viri? V idealnem primeru je poleg vodje drugi kanal zaupanja vrednih odnosov v organizaciji predstavnik oziroma partner za upravljanje s človeškimi viri. Kadroviki lahko prisluhnejo prizadetim in drugim posameznikom ter pomagajo vodjem in zaposlenim pri reševanju njihovih vsakodnevnih težav.

Kadrovik ima hkrati povezovalno vlogo, saj se lahko povezuje z različnimi oddelki in funkcijami ter pospešuje medoddelčno ter navzkrižno funkcionalno sodelovanje. Sodelovanje pomeni skupno doseganje cilja in medsebojno pomoč na poti do uspeha.

Vodje in kadroviki lahko sodelujejo in tako presežejo ovire, ki so na poti do uspešnosti ljudi, ter lahko v organizaciji razvijajo in inovirajo posameznike ter celotne ekipe. Rezultati organizacije se napajajo iz tega sodelovanja.

Toda težava se pogosto začne tam, kjer je priložnost. Sodelovanje med voditelji in kadroviki je namreč pravi izziv postaviti na novo raven. Pogosto se cilji, obseg, jezik in pristop obeh skupin tako razlikujejo, da jih je težko uskladiti. In spet, tako kot smo že dejali, vas nihče ne more spremeniti, če se sami ne spremenite. Zato se morajo najprej spremeniti voditelji in kadroviki oziroma se morajo medsebojno uskladiti, da bi lahko zgradili zmagovalno koalicijo. Ta zmagovalna koalicija lahko v organizacijo prinese in predstavi nove prakse, novi modus vivendi. Poleg tega, če ljudje v organizaciji zaznajo spremembe pri voditeljih in kadrovikih (zato da bi pomagali ljudem v organizaciji, da se počutijo in delujejo bolje), bo to zagotovo spodbudilo spremembo v celotni organizaciji.

Kako bi se morali voditelji in kadroviki spremeniti, da bi lahko skupaj gnali uspeh organizacije?

Bolj zavestno upravljanje sprememb oziroma upravljanje sprememb, ki je tesno povezano s projektnim vodenjem in trdno odgovornostjo, vodi k precej boljšim rezultatom, kar se na koncu pokaže tudi v boljših poslovnih rezultatih. V čedalje več organizacijah (75 odstotkov na podlagi študije Prosci, 2018) upravljanje sprememb in projektno vodenje delujeta skupaj. Isti vir poroča o šestodstotnem povečanju števila stalnih delovnih mest za upravljanje sprememb od leta 2011.

Sodelovanje med voditelji in kadroviki najverjetneje pripelje do dobro organiziranega in nemotenega uvajanja novih sodelavcev, njihovih prijateljev in tudi do učinkovitejšega ohranjanja talentov, če voditelji in kadroviki gradijo proces E2E, ki skupaj optimizira uvajalne procese novih sodelavcev.

Ko vodje in kadroviki spletejo niti sodelovanja pri uvajanju vrednot v svojo vsakdanjo rutino, lahko pretvorijo vrednote skozi organizacijo iz kategorije brezveznosti v pravo, bistveno zrcalo vseh vedenj in dejavnosti. Tako so lahko vrednote pravi generatorji in trdnjave organizacije.

Odnosi med vodstvom in kadrovsko službo lahko z zgledom gradijo dobro delujočo kulturo povratne zanke, ki odpira komunikacijo in brezhiben tok informacij.

Kot prvi primer je vredno združiti nekatere od teh pobud: sprožitev programa sodelovanja med vodstvom in kadrovsko službo z merljivimi cilji, najboljša podpora upravljanju sprememb s poudarkom na notranjih strankah, dajati dober zgled, kako se spremeniti z izgradnjo zaupanja, utemeljenega na solidni kulturi povratnih zank v organizaciji. Če je to že opravljeno, se lahko lotite naslednjega izziva.

Če imate v sebi ta občutek za resničnost, potem se lahko verodostojno spremenite, sprememba pa je utemeljena na vrednotah in drugi vam bodo sledili. Za voditelja je to najzanesljivejši način za spreminjanje ljudi – v vlogi voditelja morate biti povezani z resničnostjo svojih delavcev, nato se sami spremenite in šele zatem vam bodo lahko sledili drugi.


Slovenski kadrovski kongres vsako leto združuje več kot 400 najvplivnejših HR direktorjev in strokovnjakov iz javnega in zasebnega sektorja. Odlikujejo ga aktualne vsebine, HRM trendi, najboljše prakse, izsledki iz raziskav, ustvarjalne delavnice in vrhunski predavatelji. Je tudi odlična priložnost za druženje, mreženje in tkanje novih poslovnih vezi.