Razvoj ustreznih veščin ter učinkovito vodenje sta dva izmed ključnih procesov vsake uspešne organizacije. Na individualni ravni je odgovornost vodje, da poskrbi za ustrezen razvoj svojih veščin ter veščin zaposlenih. Na organizacijski ravni je odgovornost organizacije, da z izvedbo strateških ciljev in aktivnosti zagotovi učinkovito sinergijo med različnimi oblikami komunikacije, izvajanja načina dela ter uspešnim naslavljanjem izzivov vedno bolj heterogenega delovnega okolja.

Ta kontekst je zelo pomemben, saj velja digitalizacija za enega izmed najintenzivnejših globalnih trendov, ki praktično narekuje družbeni razvoj. Če so se večje spremembe v preteklosti znotraj organizacij dogajale v povprečju na obdobje treh do petih let, so danes postale konstanta in se dogajajo nenehno.

V kontekstu digitalizacije trenutni trendi v poslovnem okolju ter na področju tehnologije kažejo, da se bo način dela v tekočem desetletju (čas in kraj izvajanja dela, sestava ekip ter pomen dela) v organizacijah popolnoma spremenil2. Podobnosti z današnjim načinom dela bo malo. Ta trend dodatno krepi pandemija COVID-19, ki je pospešila proces digitalizacije in s tem spremembe na področju dela.

Ključni izziv je torej: kako hitro, učinkovito ter uspešno v kratkem času zapolniti vrzeli na področju razvoja ustreznih veščin, kompetenc vodenja heterogenih skupin ob dejstvu, da se spremembe v organizacijskem okolju dogajajo vedno hitreje, učinki pa so pogosto in značilno multiplikativni?

Vloga in pomen vodenja