YES Start je program, v katerem Združenje YES, njegovi člani in zunanji sodelavci s svojimi viri in znanjem pomagajo skupini brezposelnih oseb uresničiti svoj potencial z ustanovitvijo lastnega podjetja, obenem pa s tem poskušajo zmanjšati brezposelnost v Sloveniji.