YES Start je program, v katerem Združenje YES, njegovi člani in zunanji sodelavci s svojimi viri in znanjem pomagajo skupini brezposelnih oseb uresničiti svoj potencial z ustanovitvijo lastnega podjetja, obenem pa s tem poskušajo zmanjšati brezposelnost v Sloveniji.

Program je zasnovan kot vodenje skupine ljudi skozi podjetniške delavnice, v katerih jim predstavijo osnovne mehanizme za samostojno podjetniško pot, skozi delavnice kandidati razvijajo svojo podjetniško idejo ter nadgrajujejo poslovni načrt.

Okoliščine in situacija

Leto 2011 je bilo obdobje, ko se je gospodarska kriza že močno zajedala v poslovanje podjetij, povečevanje prihodkov je bila zahtevna naloga, krčenje stroškov pa se je zdelo skoraj edini možen način, kako se obdržati na površini. Pri upadanju prihodkov se je tudi potreba po zaposlenih v podjetjih zmanjšala in posledično se je v vsej državi začelo drastično povečevati število brezposelnih – magično mejo 100.000 registriranih brezposelnih oseb smo presegli konec leta 2010 – ob vsakodnevnih napovedih v medijih, da se kriza še ne bo končala, pa je bila tudi splošna klima v državi in v gospodarstvu vedno slabša.

To so bila izhodišča, na katerih smo v Združenju YES zasnovali program YES Start. Brezposelnost se je iz meseca v mesec višala, vrh je sicer dosegla šele februarja 2014, strukturnih ukrepov, s katerimi bi jo poskušali zmanjšati, pa še ni bilo na spregled. Subvencije za samozaposlitev so po eni strani dajale vtis, da postajamo narod podjetnikov, saj je za njih zaprosilo ogromno število ljudi – več kot je bilo sredstev na razpolago – in so zmanjševale registrirano brezposelnost, po drugi strani pa so se za njih v veliki meri odločali posamezniki, ki jih je premamila višina subvencije in niso imeli veščin in znanja za poslovanje lastnega podjetja.

To je bil tudi čas, ko je družba hitro prevzela sintagmo »start-up podjetje« oz. »zagonsko podjetje« in vtis je bil, da je že samo odprtje lastnega »start-upa« zagotovilo za uspeh. »Start-upi« so bili »top«, način življenja start-up podjetnikov pa je dajal vtis nekakšne romantike in boemskosti. Neprespane noči, trdo delo in boj za preživetje na trgu takrat še niso prišli do ušes ljudi in tudi informacije o zapiranju podjetij še niso bile tako pogoste, saj so se podjetja v tistem času šele dobro zagnala.

Predvsem pa je bilo v tistem času zaradi skokovitega naraščanja brezposelnosti čutiti pomanjkanje programov za ljudi, ki so se večinoma ne po svoji krivdi znašli v takšnem nezavidljivem življenjskem položaju. V Združenju YES smo zaznali takšno potrebo na trgu, čeprav je bil program, ki smo ga zasnovali, popolnoma neprofitne narave in je takšen ostal vse do danes, ko je že v svojem petem letu delovanja.