Certifikat Družini prijazno podjetje je v Sloveniji že zelo prepoznan in razširjen sistem sodelovanja z zaposlenimi, s pomočjo katerega lahko njegovi imetniki gradijo organizacijsko kulturo, ki izboljšuje odnos do zaposlenih in do usklajevanja poklicnih ter družinskih obveznosti. Od leta 2007 pa do danes se je v postopek certificiranja vključilo več kot 250 slovenskih podjetij in organizacij.

Prva slovenska podjetja so prejela osnovne certifikate že leta 2007. Trinajst od teh podjetij je v certificiranje vključenih še danes, torej skoraj deset let pozneje. Do današnjega dne je osnovni certifikat pridobilo 248 slovenskih podjetij in organizacij, od tega jih je 121 pridobilo tudi polni certifikat.

Po tako dolgem obdobju se šteje, da podjetja na tem področju izkazujejo dokaj zrelo organizacijsko kulturo, s ponotranjenimi vrednotami družini prijaznega podjetja. Glavne usmeritve razvoja certificiranja po devetih letih so, da se certifikat DPP razume kot del organizacijske kulture ter kot del sistema stalnih izboljšav. Po devetih letih je predvidena delavnica z zaposlenimi v podjetju, kjer se prevetrijo do sedaj izvedeni ukrepi in predlagajo morebitni novi ukrepi. Certifikati se sicer podeljujejo dvakrat letno, maja in decembra.

Podjetja v triletnih obdobjih izvajajo zastavljene ukrepe. Ti odražajo na eni strani potrebe zaposlenih po lažjem usklajevanju zasebnih in poklicnih obveznosti, po drugi strani pa zmožnosti podjetja, da pri tem pride zaposlenim naproti. Podjetja v času implementacije letno poročajo o svojih izvedenih aktivnostih, saj za vsak ukrep opredelijo indikatorje, s katerimi se bo spremljal napredek. Dlje časa kot so podjetja v sistemu, bolj sproščeno in redkejše je zunanje spremljanje, ki pa se ohranja ves čas, ko so podjetja v sistemu certificiranja.

Ključna razlika, ki CDPP ločuje od drugih sistemov kakovosti, je, da predlogi za vpeljavo ukrepov prihajajo neposredno od zaposlenih, torej lahko najbolj odražajo njihove potrebe. Ključna prednost certifikata je, da pri izboru ukrepov sodelujejo zaposleni – torej tisti, ki jim je certifikat pravzaprav namenjen. Da lahko dobimo celovito sliko, kakšna je situacija v vsakem podjetju, je projektna skupina zaposlenih sestavljena tako, da je uravnotežena po delovnih procesih, skrbstvenih obveznosti, spolu, v njej sodelujejo predstavniki kadrovske službe, predstavniki delavskega predstavništva podjetja, kar omogoča, da se ne išče rešitev le za določeno skupino zaposlenih (na primer starši z majhnimi otroki), temveč se ukrepi prilagajajo vsem segmentom zaposlenih.

Kaj imajo skupnega ebp-papst, Lek in MIKRO+POLO?

Iz revizijskih poročil izpostavljamo tri podjetja, ki so vključena v projekt že od samega začetka in letos prejmejo tudi posebno priznanje za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji.