Raziskave, ki so jih opravili v podjetjih Deloitte in McKinsey, so pokazale, da si več kot 90 % direktorjev želi, da bi njihova organizacija postala agilna. Ampak, kakšna sploh je agilna organizacija? Ko smo ponotranjili pomembne ugotovitve glede spremembe okolja (VUCA) in drugačnega načina mišljenja ter delovanja ekip (Agile, Management 3.0), ki ga te spremembe zahtevajo, se začnemo tudi zares zavedati, da moramo precej spremeniti tudi sami pri sebi.

Steve Denning je v svoji zadnji knjigi The Age of Agile zapisal, da imajo agilne organizacije naslednje tri lastnosti: imajo majhne ekipe, so mrežno organizirane in so osredotočene na kupca. O osredotočenosti na kupca je bilo že veliko napisanega, zate se bomo v tem članku posvetili ostalima dvema lastnostima.