AVTENTIČNO VODENJE IN DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU

IZTOK PODBORNIK, mag. posl. ved., skrbnik ključnih kupcev Autocommerce
Izr. prof. dr. SANDRA PENGER, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Facebook
LinkedIn

Najnovejše mednarodne raziskave kažejo, da integrirani pristopi dobrega počutja na delovnem mestu izboljšujejo zdravje zaposlenih, promovirajo zdrava vedenja, izboljšujejo uravnoteženost med kariero in družino ter zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje. Organizacije z integracijo programov dobrega počutja na delovnem mestu izboljšajo zdravje zaposlenih ter znižajo stroške, ki so povezani z bolniškimi odsotnostmi in fluktuacijo zaposlenih.

Stalen razvoj, ki ga vodja prenese na svoje zaposlene, je osnova za soočanje z dnevnimi izzivi podjetja, ki izhajajo iz finančne oslabelosti, stalnega tekmovanja s konkurenco, političnih incidentov, hitrega razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in informatizacije, spremenljivih zahtev trga ter posledično problematike nezaupanja in strahu med zaposlenimi. Kot odgovor na vse našteto se je pojavila potreba po tem, da vodja svoje zaposlene motivira in skrbi za dolgoročno in stabilno rast podjetja, kot je to uspelo prav Billu Georgeu v primeru ameriškega podjetja Medtronic1.

Lastnosti pravega vodje so verodostojnost, moralnost, integriteta, spoštovanje, nenehno učenje in sposobnost pozitivne psihologije.

Korporativno okolje je v 21. stoletju prineslo pomembne spremembe, ki so vodje podjetij usmerile v iskanje novih načinov vodenja in pravih ukrepov, s katerimi bi premostili nastale spremembe in kljub njim še naprej uspešno vodili svoja podjetja. Skladno s tem so morali razviti nove kompetence in pristope ter tako znova definirati pomen učinkovitosti vodenja2. Pričakovane lastnosti pravega vodje, ki lahko »reši« podjetje, so verodostojnost, moralnost, integriteta, spoštovanje, nenehno učenje in sposobnost pozitivne psihologije – gre za lastnosti avtentičnega vodje, čigar bistvena značilnost je stalno izpopolnjevanje na profesionalnem področju, predvsem na zasebni ravni, saj naj bi profesionalni cilji avtentičnega vodje temeljili na njegovih osebnih vrednotah. Temelj vodenja naj bo torej tisto, kar smo3.