Upravljanje sprememb je process, ko želimo preseči trenutni položaj, doseči večjo poslovno uspešnost in razviti zmogljivosti in odpornost organizacije za prilaganje spremembam. Premik ni preprost, saj imamo ključno vlogo pri tem ljudje.

Preobrazba je v našem interesu in dogaja se zdaj

Zadnje raziskave kažejo, da je le 30 % poslovnih preobrazb uspešnih. Premik naprej pomeni odločitev, ki zahteva drznost, odločnost in pogum. Ko delamo potrebne korake, pa naj bodo ti veliki, majhni ali nepopolni, običajno nismo sami. Vendar moramo tvegati, ostati osredotočeni na prihodnost in dosledni pri njihovi izvedbi

Uspeh preobrazbe je odvisen od ljudi. Je rezultat vsega, kar počnemo, ko poganjamo nenehen razvoj od znotraj. Vsi smo bolj uspešni in zadovoljni, ko smo slišani, vključeni in cenjeni, pa tudi opolnomočeni, da gremo tja, kamor drugače ne bi šli.

Razvoj ni samostojno dejanje

Vodstvo in vodje imajo pri vpeljavi sprememb ključno vlogo. Že samo spoznanje, da je sprememba potrebna, zahteva razmislek in premik v nas samih. Pametni, talentirani in resnično sposobni ljudje si morajo dandanes priznati, da nimajo odgovorov na vsa vprašanja. Sprejeti dejstvo, da česa ne vedo in da potrebujejo druge v svojem timu. Zavedati se morajo, da brez pomoči in vključevanja drugih, brez sprejemanja različnih mnenj, zastavljeno ne bo uspelo. Veliko vodij tega premika ne zmore, preprosto potrebujejo nadzor in kontrolo nad vsemi informacijami.

Spodbujanje nenehnega razvoja pomeni prilaganje spremembam skozi nenehen proces učenja. Pomeni tudi vključevanje novih informacij, znanj, idej in vključevanje različnih perspektiv. Minil je čas, ko so bile izkušnje poosebljene v vodstvu podjetja in treba je sprejeti dejstvo, da novi pogledi in ideje prihajajo nenehno iz okolja in iz cele organizacije. In prav ta »mindset shift« je danes kritičen, ko rešujemo velike, kompleksne izzive.

Danes je treba:

»Mindset shift« je ključen za premik naprej

Priča smo tektonskemu premiku v razmišljanju, ki je postavil v ospredje pomembnost ljudi za uspeh danes in v prihodnje. Ko način, kako podjetja angažirajo ljudi, lahko pomeni razliko med uspehom in neuspehom. Posledično se razvija tudi HR vloga, ki je dobila novo veljavo – dobila je mandat, da usmeri organizacijo v pravo smer in spremeni stvari na bolje.

Utopično je pričakovati spremembe čez noč, saj so katalizator sprememb ravno ljudje.

  1. Vsak ima svoja vprašanja in pričakovanja. Razumevanje ljudi, njihova vključenost, njihova predanost so podlaga za uspeh. Vsi moramo dobro razumeti - zakaj to počnemo? Zakaj »jaz«? Kako lahko pomagam? Kaj s tem pridobim? Nič se tudi ne zgodi brez akcije – treba se je zbuditi, prevzeti odgovornost in nadzor nad situacijo, samo reakcija ni več dovolj.
  2. Verjeti moramo, da je sprememba možna in izvedljiva. Spremembe se nam pogosto zdijo osupljive velike, nerazumljive in strašljive. Angleži imajo zanje lep izraz, ko pravijo, da so »owherwhelming«. Zato moramo razmisliti, kako pristopiti, kako jih razstaviti na manjše, smiselne korake in te logično povezati. Vzpostaviti pa moramo tudi orodja sledenja napredku in meriti svoj prehod do uspeha ter se vmes nenehno učiti in prilagajati.
  3. Pomembno je, da energijo vlagamo v prave stvari. Preprosto ne moremo več narediti vsega, kar bi želeli. Ogromno razliko vidim v rezultatih tistih podjetij, ki se še naprej trudijo narediti vse, in tistimi, ki vlagajo v prave stvari - stvari, ki so pomembne danes in imajo doprinos k poslovanju.
  4. Pot do uspeha je enako pomembna kot cilj. Predstavljate si, da plezate po lestvi in pomembnost vsake stopnice, ko se vzpenjamo, teže vsakega spoznanja, ko se učimo in »aha« trenutka na naši zastavljeni poti. Ta pot do cilja je tako pomembna kot cilj sam. Že Einstein je lepo povzel, da »nenehno učenje pride iz izkušenj, vse ostalo pa so le informacije«.