V svetu, ki hitro spreminja svoje delovne navade, je inovativnost in napredno razmišljanje ključnega pomena. Razumevanje motivacije, tako zaposlenih kot vodij, je osrednja nit razprave o sodobnem vodenju in upravljanju človeških virov. V luči novosti pri zaposlovanju in urejanju delovnega časa v javni upravi je nujno tudi naslavljanje perečih problematik, kot sta psihično nasilje in mobing. Razmere na trgu dela se odražajo tudi v demografskih trendih, medtem ko postaja ugled organizacij kot delodajalcev vse bolj pomemben. Vodenje in kompetence vodij, vrednote in čustva, pa se prepletajo z aktualnimi dogodki, kot so podelitve prestižnih nagrad in prepoznavanje uspešnih kadrovskih menedžerjev. Vse to je odraz družbe, ki stremi k učenju in stalnemu razvoju.

Prelistaj revijo

Kazalo

Prelistaj revijo