Vsaka večja sprememba, ki se nam obeta, predstavlja neznano izkušnjo in zato v nas primarno poraja občutek strahu. Čeprav vemo, da bo določena sprememba prinesla tudi dobro, se nam lahko hitro zgodi, da nas namesto v pozitivno pričakovanje, popelje v nasprotno smer. Najboljša preventiva je krepitev občutka osebne vrednosti.

Izvedeli boste:
Kakšne so napovedi izginotja in nastajanja z UI povezanih delovnih mest?
Strategije za krepitev občutka vrednosti in pripadnosti zaposlenih.
Kakšne priložnosti za zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju prinaša UI?

Umetna inteligenca (UI) sama po sebi sicer ni ravno čisto neznana izkušnja ali tukaj šele od včeraj. Zametki tehnološkega koncepta segajo namreč že v prvo polovico 20. stoletja, ko so se pojavili prvi humanoidni roboti. Izkušnja večine z njo je bila vrsto naslednjih desetletij omejena na spremljanje te preko malih zaslonov. Zagotovo se še spomnite poplave znanstvenofantastičnih serij in filmov v osemdesetih in devetdesetih letih. V njih je bil futurizem v obliki umetne inteligence na delovnem mestu prej pravilo kot izjema. 

V naša vsakodnevna življenja pa je umetna inteligenca množično vstopila šele proti koncu milenija in ob prehodu v novo tisočletje s porastom in dostopnostjo računalniške in druge moderne tehnologije. Že takrat je bistveno spremenila naš svet, delovni svet in izkušnjo življenja v njem. In če kaj, potem je v zadnjih dvajsetih letih prav ta hitro spreminjajoči se tehnološki svet naša stalnica, ki prinaša vedno nove izzive. 

Z nekaterimi se spopadamo uspešno, s kakšnim drugim pa malo manj. Kot kažejo raziskave, med te malo manj uspešno rešene spada prav odnos do nas samih ter soodgovornost za dobre odnose z zaposlenimi v delovnih okoljih. Da je tako, priča tudi aktualen podatek iz State of the Global Workplace: 2023 Report1, kjer Gallup navaja, da je globalno izmerjena zavzetost še vedno na izjemno nizkih 23 %. V kategorijo »Quiet quitting« pa spada kar 59 % zaposlenih. 

Poglavitni razlogi za to so predvsem kulturni:

K temu veliko pripomorejo tudi visoke stopnje negativnega stresa in preobremenjenosti, s čimer se na dnevni ravni sooča že skoraj polovica zaposlenih.

Obeta se nam velik pok

V preteklih letih je moderna tehnologija, podprta z umetno inteligenco, v marsikatero delovno okolje prinesla veliko dobrega - avtomatizirala, poenostavila in pospešila je številne naloge in procese ter povezala nepovezljivo. S tem se je odprlo brezmejno število novih priložnosti za rast in razvoj ljudi, zaposlenih, organizacij in družbe. In tako kot ob vsaki večji spremembi je tudi ta na zemljevidu delovnega sveta v tem času popolnoma izbrisala veliko poklicev, transformirala druge in odprla na tisoče novih. 

UI naj služi merjenju. Z rednim merjenjem in spremljanjem dobimo pomembne podatke in povratne informacije, kje smo, kaj je dobro, kaj deluje in kaj ne.

Koristnosti napredka zagotovo ne moremo zanikati, je pa ta zahteval od vseh nas predvsem veliko potrpljenja, prilagajanja in predvsem učenja ter spreminjanja naše lastne miselne naravnanosti ter redefiniranje naše lastne vrednosti. In če kaj, potem hitri tehnološki razvoj s podporo umetne inteligence in potreba po dosmrtnem učenju v tem hitro spreminjajočem svetu ostajata nuja in naša stalnica.