Osnovni cilj zaposlitvenega procesa je najti in skleniti sodelovanje z najbolj primerno osebo za  razpisano delovno mesto. Vendar se zaposlitveni proces izkaže za priložnost, ki sega dlje od izbire novega sodelavca. Ko poskrbimo za pozitivne zaposlitvene izkušnje kandidatov in negujemo odnose z njimi, postavljamo trdne temelje za trajnostno učinkovitost zaposlovanja. 

Izvedeli boste: 
Zakaj je pomembno, da ustvarjanje pozitivnih izkušenj kandidatov postavimo na vrh prioritet? 
Zakaj se izkušnje kandidatov merijo tudi po dolgoročnih poslovnih uspehih? 
Kako ohranjati odnose s potencialnimi kandidati, ki bi lahko v prihodnje predstavljali vaš 'perfect fit'? 

Hkrati krepimo privlačnost delodajalca, razvijamo mrežo ambasadorjev in oblikujemo močno skupnost potencialnih bodočih sodelavcev.  

V članku bomo raziskali, zakaj so izkušnje kandidatov ključne za uspeh podjetij in zakaj je pomembno, da ustvarjanje pozitivnih zaposlitvenih izkušenj kandidatov postavimo na sam vrh prioritet. Pogledali bomo, zakaj se izkušnje kandidatov ne merijo le po zadovoljnih kandidatih, ampak tudi po dolgoročnih poslovnih uspehih. Raziskali bomo tudi, kako ohranjati odnose s potencialnimi kandidati, ki bi lahko v prihodnje predstavljali naš 'perfect fit'. 

Kaj je »izkušnja kandidata« v kontekstu procesa zaposlitve?

Ste se že kdaj znašli na drugi strani mize v zaposlitvenem pogovoru? Če ste bili kadar koli v preteklosti v vlogi kandidata, se zagotovo dobro spomnite napetosti, pričakovanj in negotovosti, ki jih doživljajo vsi kandidati. Preslikajmo te izkušnje na delodajalce in razmislimo o izkušnjah kandidatov kot ključnem elementu pridobivanja novih ljudi. 

Kako se kandidat počuti, ko postane del zaposlitvenega procesa, ima pomemben vpliv na njegove nadaljnje odločitve, vključno z odločitvijo o nadaljevanju postopka, sprejetju ponudbe, odzivanju na prihodnje oglase in povabila ter na priporočanje delodajalca svojim prijateljem.

Ko kandidat vstopi v zaposlitveni proces z določenim delodajalcem, si na podlagi neposrednih izkušenj in občutkov oblikuje zaposlitveno izkušnjo (angl. Candidate Experience). Kako se kandidat počuti, ko postane del zaposlitvenega procesa, ima pomemben vpliv na njegove nadaljnje odločitve, vključno z odločitvijo o nadaljevanju postopka, sprejetju ponudbe, odzivanju na prihodnje oglase in povabila ter na priporočanje delodajalca svojim prijateljem. Slaba, dobra ali izjemna izkušnja kandidatov bo vplivala na različne vidike našega poslovanja.  

Zakaj je ustvarjanje pozitivnih zaposlitvenih izkušenj kandidatov koristno?

Pozitivna izkušnja kandidata ni le modna muha. Delodajalci se že vrsto let trudimo, da bi v svoje vrste privabili najboljše talente. Ta trend se bo nadaljeval, ne glede na smer, v katero se obrne gospodarska krivulja. Dobri kadri imajo več možnosti izbire. Odločitve o tem, s katerim delodajalcem sodelovati na karierni poti, pa večinoma temeljijo na lastni percepciji in izkušnji, ki jo doživijo v zaposlitvenem procesu. 

Slabe izkušnje kandidatov delodajalcem prinašajo številne izzive, hkrati pa tudi občutne stroške, ki bi se jim dalo izogniti z izboljšanjem kakovosti zaposlitvenih procesov. Da bi ta vidik bolje razumeli, si poglejmo dve ključni ugotovitvi:

54 % kandidatov je navedlo slabo komunikacijo delodajalca kot ključni razlog za odstop iz postopka izbora v preteklosti.

»49 % kandidatov je zavrnilo ponudbo za delo zaradi slabe izkušnje v samem zaposlitvenem procesu.«1

»54 % kandidatov je navedlo slabo komunikacijo delodajalca kot ključni razlog za odstop iz postopka izbora v preteklosti.«2

Učinkovita komunikacija in kakovostni odnosi v zaposlitvenem procesu pozitivno vplivajo na privlačnost delodajalca, zaključevanje projektov iskanja in izbora ter na uspešnost privabljanja potencialnih novih sodelavcev v prihodnje. Po drugi strani pa slabe izkušnje kandidatov prinašajo še večje izzive pri pridobivanju kadrov, lahko privedejo do izgube strank in vplivajo na ugled blagovne znamke, kar se odraža tudi v samih finančnih rezultatih. 

Primer Virgin Media: neposredni finančni vpliv slabih zaposlitvenih izkušenj na podjetje

Nazoren primer, ki odraža neposreden finančni vpliv slabe izkušnje kandidatov na finančne rezultate podjetja, ohranjanje strank, pridobivanje novih strank in ugled blagovne znamke, je zgodba podjetja Virgin Media. Leta 2014 so se odločili izračunati dejansko izgubo prihodkov, ki izhaja iz negativnih zaposlitvenih izkušenj kandidatov med njihovimi zaposlitvenimi procesi. 

Odnos, ki ga vzpostavimo na zaposlitvenem razgovoru s kandidati, ni nič manj pomemben od tistega, ki ga gojimo s svojimi zaposlenimi.

Zadovoljstvo so merili z NPS (Net Promoter Score) in ugotovili skrb vzbujajoče nizke rezultate. Podjetje je na letni ravni zavrnilo približno 123.000 kandidatov. S sistematičnim spremljanjem so ugotovili, da se je približno 6 % teh kandidatov odločilo za prekinitev svoje letne naročnine (kar pomeni 7500 ljudi na leto), pri čemer je bila povprečna mesečna naročnina 60 dolarjev. Če bi vsi zavrnjeni kandidati prekinili naročnino, bi to letno pomenilo izgubo v višini 5,4 milijona dolarjev. Poleg neposrednih finančnih izgub je Virgin Media trpela tudi pri ugledu podjetja. Kandidati, ki so doživeli negativno izkušnjo, so zelo verjetno delili svoje slabe izkušnje s prijatelji in kolegi, kar je odvrnilo potencialne nove stranke.

Ta primer nazorno prikazuje, da skrb za pozitivno kandidatovo izkušnjo ni ključna le za privabljanje in zadrževanje talentov, temveč ima neposredni vpliv na ugled blagovne znamke in finančno uspešnost podjetja.3