Če želimo organizaciji in timom, v katerih delujemo, omogočiti večjo agilnost, moramo v delovnem okolju vzpostaviti psihološko varnost.

V psihološko varnem delovnem okolju so ljudje lahko zvesti sami sebi, sprejemajo sami sebe in spoštujejo druge. V timu z visoko psihološko varnostjo se sodelavci v družbi svojih kolegov počutijo varne pri prevzemanju tveganj, saj vedo, da nihče v timu ne bo sramotil ali kaznoval drugega zaradi priznanja napake, postavljanja vprašanj ali predlaganja novih zamisli.

Psihološka varnost na delovnem mestu zagotavlja platformo za trajno eksperimentiranje in učenje.

Kaj je psihološka varnost?

Dr. Amy Edmondson, ki je izraz uvedla, pravi: »Psihološka varnost je prepričanje, da človek ne bo kaznovan ali ponižan zaradi izražanja svojega mnenja, idej, vprašanj, skrbi ali napak.«1

Dejansko gre pri psihološki varnosti v delovnem okolju za ustvarjanje varnega okolja, v katerem si vsi upajo biti to, kar so, izražati svoja mnenja, preizkušati nove stvari in se učiti. Vse to lahko poveča produktivnost, vključenost, uspešnost, inovativnost in odlično kulturo v organizaciji.

Več kot 20 let raziskav je pokazalo, da so organizacije z višjo stopnjo psihološke varnosti uspešnejše od organizacij z nižjo stopnjo psihološke varnosti.

Dr. Amy Edmondson1 je koncept psihološke varnosti v delovnih skupinah prvič identificirala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Več kot 20 let raziskav je pokazalo, da so organizacije z višjo stopnjo psihološke varnosti uspešnejše od organizacij z nižjo stopnjo psihološke varnosti po skoraj vseh merilih ali ključnih kazalnikih uspešnosti. To je pogoj za uspeh tima in uspešno timsko delo.

Obstajajo tudi dobri poslovni argumenti za spodbujanje in negovanje psihološke varnosti v delovnih timih. Google je na primer opravil obsežno nekaj let trajajočo študijo o razlogih oziroma pogojih za uspešnost timov pri projektu z imenom Aristotel. Raziskava je podjetje pripeljala do petih jasno začrtanih dejavnikov, ki bistveno vplivajo na uspešnost tima, pri čemer je bila psihološka varnost bistveni dejavnik, preostali štirje dejavniki učinkovitosti pa so nastopili le, če je tim izpolnil prvi bistveni dejavnik.

Sprva so mislili, da bodo najuspešnejši tim oblikovali tako, da bodo vanj postavili zelo sposobne ljudi, vendar se je to izkazalo za popolnoma napačno. Če varnosti ni bilo, se tudi interakcije in medsebojni odnosi med člani ekipe niso oblikovali. Raziskovalci so ugotovili, da posamezniki ali ekipe z večjo psihološko varnostjo redkeje zapuščajo Google. Bolj verjetno je, da bodo izkoristili moč različnih zamisli svojih sodelavcev v timu in prinesli več prihodkov ter zelo učinkovite rezultate dela.

Varnost pa je tudi v najmočnejše time vnesla možnosti za popolno odkritost in članom omogočila, da so lahko odkrito in zlahka priznali svoje napake, se iz njih učili in poskušali v prihodnosti biti še boljši.

Zakaj je psihološka varnost pomembna?