Po vsem svetu je v preteklih mesecih epidemija COVID-19 zaznamovala življenja, oškodovala industrije in podjetja, preoblikovala načine dela ter spremenila nepredstavljivo v običajno. Ne glede na to, kdaj se bo zgodila, bo vrnitev v normalno življenje, vrnitev v drugačno normalno. Kar bomo storili v teh ključnih trenutkih, pa bo zastavilo našo prihodnost.

Pravila igre so se v času vseobsežne krize spremenila tudi na področju kadrovanja. Prav naloga HR je, da ustvari okolje, v katerem bodo zaposleni najbolj produktivni, čeprav je to zaradi vseh zdravstvenih in varnostnih skrbi oteženo bolj kot kadar koli prej. Pri IBM ugotavljamo, da se je vloga kadrovikov preoblikovala, od najbolj osnovnega odgovarjanja na vprašanja o nadomestilih do tesnega dela z zaposlenimi, da bi v največji možni meri poskrbeli za njihovo zdravje, varnost in dobro mentalno počutje. To obsega podporo za zaposlene doma, razširitev pojma, kaj zaposleni potrebuje, in ustrezno pomoč pri prilagajanju na nove načine dela. Empatija in prilagodljivost sta v tem oziru ključnega pomena, hkrati pa ne gre pozabiti niti na zagotavljanje zanesljive tehnološke infrastrukture skupaj s potrebno podporo za vse zaposlene, ki so bili nenadno primorani nadaljevati svoje delo od doma.

Delo kadrovskega menedžerja še nikoli ni bilo bolj pomembno in tudi zahtevno.

Nenadne spremembe

Že tako znatni izzivi upravljanja s človeškimi viri v običajnem delovnem okolju – od izzivov vodenja in angažiranja ekip do zagotavljanja produktivnosti in nadgraditve veščin – so bili postavljeni na nikogaršnje ozemlje. Trenutna globalna kriza pospešuje ogromne nenadne spremembe, ki so vezane na načine dela, medsebojno komunikacijo, izobraževanje in procese inovacij. Vsa ta področja so bila spremenjena zgolj v nekaj tednih.

Prav zato delo kadrovskega menedžerja še nikoli ni bilo bolj pomembno, pa tudi zahtevno. Ohranjanje komunikacije, sodelovanja, storilnosti in delovne kulture v virtualni obliki je zdaj prioriteta strokovnjakov za upravljanje s človeškimi viri po vsem svetu. Pri tem pa mora biti eden prvih korakov skrb za zdravje in varnost zaposlenih. Nova raziskava IBM IBV (Institute for Business Value) kaže, da so zaposleni, ki delajo od doma, najbolj zaskrbljeni nad svojim zdravjem in zdravjem svoje družine. Za številna podjetja je to v preteklih mesecih pomenilo, da so morali zapreti pisarne, prepoznati bistvene delavce in uveljaviti smernice za delo od doma vključno z vzpostavitvijo povezanih orodji in tehnologij.

Empatija in prilagodljivost sta ključnega pomena.

Vzpostavljanje dela na daljavo pa gre skozi zagotavljanje spletnih orodij in programov za prirejanje sestankov na daljavo. Produktivnost izven tradicionalnih pisarn je tudi kulturni izziv. Kako lahko na primer vodje izražajo vrednote podjetja svojim zaposlenim, ki delajo od doma? Kako naj ekipe sodelujejo, če so fizično ločene? Kako organizacije komunicirajo s svojimi zaposlenimi tako na globalni kot lokalni ravni? Številna podjetja so bila v preteklih tednih postavljena pred ta vprašanja, iskanje učinkovitih rešitev nanje pa bo prisotno tudi v prihodnje.

COVID-19 trši oreh kot vsi izzivi, s katerimi smo se spoprijeli v preteklosti

Situacija je popolnoma drugačna kot katera koli v preteklosti, saj smo bili v zelo kratkem času primorani iskati odgovore in rešitve za številna kompleksna vprašanja. Mesto opravljanja dela smo premaknili domov, zato moramo tudi v domačih pisarnah ohranjati produktivnost in zaposlene upravljati na daljavo. Ko pa govorimo o ogroženosti javnega zdravja, to na vsakogar vpliva na drugačen način. Vsi smo zaskrbljeni in negotovi glede prihodnosti dela in nenazadnje lastnega finančnega stanja. Delodajalci morajo v prvi vrsti svojim zaposlenim zagotoviti dostop do najboljših in najbolj ažurnih zdravstvenih smernic in drugih priporočil glede dela v trenutnih razmerah, saj se vsi zavedamo, da nas obkroža malo morje informacij, iz katerih je včasih težko izluščiti najustreznejše in točne.