KOGNITIVNE TEHNOLOGIJE SPREMINJAJO HR

MAJA STOPAJNIK, IZVRŠNA DIREKTORICA FINANC IN POSLOVANJA, IBM SLOVENIJA

Facebook
Twitter
Google Plus
LinkedIn

»Svojih težav ne moremo rešiti z istim razmišljanjem, ki smo ga uporabili takrat, ko smo jih ustvarili.« Citat Alberta Einsteina, enega največjih umov zgodovine, nas opominja na svet sprememb in hitrih transformacij, s katerimi se srečujemo vsak dan. V IBM se je kadrovska funkcija v zadnjem desetletju preoblikovala skozi različne faze. Danes je ta funkcija na pragu največje spremembe do zdaj – s kognitivno dobo, ki bo zagotovila doseganje pametnejših rezultatov.

S kognitivnimi tehnologijami lahko pospešimo transformacijo kadrovske funkcije, kar vpliva na celotno delovanje oddelka - od privabljanja kandidatov in postopka zaposlitve do upravljanja s talenti in zadrževanja dobrega kadra v podjetju. Najnovejša raziskava IBM inštituta za poslovno vrednost ocenjuje, da bo zaradi umetne intelligence in avtomatizacije do leta 2021 treba dodatno izobraziti oziroma prekvalificirati 120 milijonov delavcev po svetu. To bo spremenilo prihodnost vodenja in kadrovsko funkcijo.  Prihodnost HR-ja bo prinesla preoblikovanje načina vodenja, preglednejše in bolj prilagojene kadrovske sisteme, izboljšanje izkustvenih doživetij zaposlenih, tranformacijo postopka zaposlovanja in povečanje kadrovske analitike za izboljšanje učinkovitosti. Vse to bo na novo opredelilo upravljanje s človeškimi viri.

Vpliv tehnoloških inovacij na HR

Ista raziskava je pokazala, da dve tretjini izvršnih direktorjev meni, da bo umetna inteligenca prinesla pomembno vrednost za kadrovske storitve. Obenem pa priznavajo, da jih le 11 odstotkov trenutno uporablja umetno inteligeno pri svojem delu.  

V zadnjih 15. letih je IBM s pomočjo analitike in podatkov o svojih talentiranih zaposlenih preoblikoval svojo globalno delovno silo. Po naših izkušnjah tehnološke inovacije, kot so upravljanje podatkov, analitika in umetna inteligenca, prinašajo pozitivne spremembe za kadrovsko področje.  Druga raziskava IBM inštituta za poslovno vrednost izpostavlja tri dejavnike, ki vplivajo na razvoj in učinkovitost kadrovske funkcije: 

1. Potrošniško naravnana pričakovanja glede delovnih mest in delodajalcev. Zaposleni in kandidati za delo od delodajalca pričakujejo hitro komunikacijo in nenehno razpoložljivost. So osveščeni, se hitro informirajo, povezujejo na družabnih omrežjih in pričakujejo odgovore 24 ur na dan, in ne le znotraj delovnega časa. Naloga HR-ja je ustvariti organizacijsko kulturo, ki bo tem pričakovanjem zadostila - povezano, pregledno, mobilno in personalizirano.

2. Dostop podjetij do tehnologij umetne inteligence ustvarja priložnost za prepoznavanje vzorcev in napovedovanje rezultatov. S tem se izboljša postopek odločanja in upravljanja delovne sile. Kot primer naj navedem postopek selekcije kandidatov – med intervjujanjem kandidatov nam lahko umetna inteligenca pomaga predvideti uspeh kandidatov na določenem delovnem mestu. S tem hitreje in bolj ustrezno zapolnimo odprta delovna mesta. 

3. Odsotnost veščin. Tehnologija vpliva na podjetja in ljudi v njem. Po eni strani se morajo zaposleni priučiti veščin za novo digitalno dobo, po drugi strani pa se ta znanja vse manj »obdržijo«, saj prihajajo vedno nova in nova znanja. HR mora spodbujati zaposlene, da znanja nenehno obnavljajo skozi atraktivne učne platforme in jih tudi nadgrajujejo. 

Zaposleni postanejo soustvarjalci HR programov

Najbolj zanimiv vidik vpeljave novih tehnologij v HR je dvosmerna narava tehnologij. Te so v službi zaposlenega. Enosmerni pretok informacij izginja, sodelavci postajo soustvarjalci organizacijske kulture in programov.

Umetno inteligenco uporabljamo, da bi opolnomočili zaposlene, pretvorili delovne tokove, odpravili pristranskost in zgradili sodobno delovno silo

Vpeljane imamo interne programe, ki se osredotočajo na posameznikov profesionalni razvoj in osebno rast, nudimo pomoč pri usklajevanju kariere in zasebnega življenja, izvajamo mentorske programe idr. Vse to ob pomoči novodobnih tehnologij. Primer: Zaposleni imajo dostop do napredne izobraževalne platforme, v kateri si sami definirajo učno pot glede na znanja in kompetence, ki jih potrebujejo ali želijo pridobiti za nadaljnjo karierno pot. Platforma je dostopna 24 ur na dan, bodisi po računalniku ali mobilnem telefonu. Platforma se nenehno »uči«, zapomni si opravljena izobraževanja in zaposlenemu ponudi nov nabor potencialnih izobraževanj, ki ustrezajo njegovim preferencam. S tem vsak zaposleni dobi personalizirano izkušnjo, ki mu pomaga pri osvajanju novih veščin.

Redefiniranje načina privabljanja talentov

Kako inovativno zaposlovati v 21. stoletju, kako pritegniti najboljše kadre? To je aktualno vprašanje za vsako podjetje. Zato pri nas, za privabljanje talentov, uporabljamo sistem umetne inteligence Watson. S to tehnologijo  proaktivno poiščemo iskalce zaposlitve, ki se ujemajo z iskanimi ali ključnimi profili in polnimo bazo kandidatov. Kandidati, ki obiščejo našo spletno stran, lahko primerjajo svoje izkužnje z iskanimi profili – to omogoča rešitev Watson Candidate Assist. Watsona uporabljamo tudi pri razgovorih s kandidati - tehnologija pomaga vodjem poiskati kazalnike, ki nakazujejo na uspešnost kandidata. Razvili smo tudi rešitev »Personalized Offer«, s katero lahko kandidati samostojno prilagodijo paket ugodnosti ob zaposlitvi na podlagi svojih potreb. Tako umetna inteligenca pripomore k bolj uspešnemu dostopu do kandidatov, izboljša kandidatovo izkušnjo ter vodjem omogoča boljšo pripravo in potek razgovorov.

Podjetje je pred kratkim na trg lansiralo tudi storitve IBM Talent & Transformation, ki izhajajo iz znanj in izkušenj, ki jih je podjetje uporabilo za preoblikovanje lastne delovne sile. Te storitve izkoriščajo moč personalizacije in vodijo zaposlene pri razvijanju spretnosti in iskanju priložnosti za rast znotraj podjetja. Ko smo jih implementirali v lastno kadrovsko funkcijo, so nam te storitve prinesle za več kot 300 milijonov dolarjev prihrankov, hkrati pa so pripomogle k bistveno boljšem zadovoljstvu kandidatov, zaposlenih in menedžerjev.

Vračanje družbi z uporabo novodobnih tehnologij

Naši zaposleni posedujejo znanja na področju najnaprednejših tehnologij in ta znanja uporabijo tudi za vračanje skupnosti. V Sloveniji smo aktivni izvajalci globalnega programa IBM Corporate Service Corps, v katerem nadarjeni zaposleni odpotujejo na enomosečno misijo v določeno državo ter tam brezplačno svetujejo nevladnim organizacijam. Naši zaposleni se udeležujejo tovrstnih misij po svetu, obenem pa jih v Sloveniji tudi gostimo. Prav letos, septembra, smo v Ljubljani gostili že drugo misijo Corporate Service Corps, v okviru katere je petnajst IBM-ovih strokovnjakov iz različnih držav sveta delalo na projektih s štirimi nevladnimi organizacijami v Ljubljani (Društvo SOS, Zavod 404, Simbioza Genesis in CEED Slovenia). Pri delu IBMovci usporabijo svoja znanja in veščine, da lokalnim organizacijam pripravijo kratkoročna in dolgoročna priporočila za podporo njihovim osrednjim pobudam.